Prosvetni Pravni Savetnik

Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama

Specijalizovano izdanje pravne baze „Propis Soft“, prilagođeno specifičnostima vaspitno-obrazovnih ustanova, organizaciji i delokrugu njihovog rada, sa kompletnim zakonodavstvom i rešenjima za praktičnu primenu propisa, konsultacijama sa pravnom redakcijom, upotpunjeno webinarima o aktuelnim temama i stručnom literaturom u vidu štampanih i elektronskih časopisa kojima se obezbeđuje kvalitetniji, efikasniji i zakonit rad ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Prosvetni pravni savetnik: logo

SADRŽAJ PAKETA

 • PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

  Propis Soft (sve oblasti prava – kompletna elektronska baza propisa,sudske prakse, mišljenja, modeli akata… )
  Specijalizovani dodatak – iz kompletne baze propisa izvučeno je i istaknuto u posebnu rubriku sve što se odnosi na primenu propisa u vaspitno obrazovnim ustanovama: komentari, mišljenja, odgovori na najčešće postavljana pitanja, skrećemo pažnju… Vrlo pregledno i korisno. Kompletan pregled Prosvetnih glasnika

  Prosvetno pravni alarm – dobijate obaveštavanje o svim izmenama i aktuelnostima koje su vezane za primenu propisa u vaspitno obrazovnim ustanovama

  Online pristup sa računara i mobilnih uređaja


 • PRAVNE KONSULTACIJE – Odgovori na Vaša pitanja i nedoumice u vezi sa tumačenjem propisa


 • Štampano izdanje BILTEN JAVNIH NABAVKI – Autorski radovi eminentnih stručnjaka iz oblasti JN, stavovi i odluke RK u slučaju zaštite prava ponuđača, odgovori na najčešće postavljana pitanja. – periodično izdanje-godišnja pretplata


 • NOVO !

  Stručna literatura PROSVETA U PRAKSI – Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno vaspitnim ustanovama: za direktore, sekretare, službe finansija, nastavnike, vaspitače i stručne saradnike.

  Sve oblasti prava koje primenjuju obrazovno-vaspitne ustanove: obrazovanje, radni odnosi, javne nabavke, javna svojina, CROSO, informacije od javnog značaja, zaštita podataka o ličnosti, sukob interesa…

  Komentari stručnjaka iz ministarstva, predavača sa seminara, pravnika sa dugogodišnjim iskustvom – o novinama u zakonodavstvu, pravima zaposlenih, praktičnoj primeni planova, programa, stručnoj spremi nastavnika i saradnika, ocenjivanju…Najnovija mišljenja i uputstva Ministarstva prosvete. – periodično izdanje-godišnja pretplata


 • NOVO !

  WEBINARI – aktuelne teme i rešenja za najveće probleme u primeni propisa!!!

  „Živa reč“ za praktičnu primenu ZOSOV i PKU za škole i predškolske ustanove, kao i primenu drugih propisa . Konkretni odgovori zasnovani na dugogodišnjem iskustvu, u skladu sa sugestijama i pitanjima preko 800 vaspitno-obrazovnih ustanova. – pristup webinarima u narednih 12 meseci

“Kao prvo želim da Vam se zahvalim na brzim odgovorima i podršci koju nam pružate. Izuzetno nam mnogo znači da razbijemo dileme koje nam se javljaju svakog dana.”

Muzička škola Josip Slavenski, Beograd

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Sveobuhvatna baza propisa

Specijalizovana baza svih važećih i nevažećih propisa koji se odnose na oblast obrazovanja i vaspitanja.

Propisi Alarm

Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Sudska praksa i službena mišljenja

Baza sudske prakse sudova svih nadležnosti i službenih mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa (Komisija za tumačenje PKU, Kancelarija za javne nabavke…).

Modeli akata i obrasci

Baza modela akata i obrazaca namenjenih vaspitno-obrazovnim ustanovama, u potpunosti prilagođena specifičnostima njihove delatnosti.

Ažuriranje

Svakodnevno ažuriranje pravne baze Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Pretraga - kako do željenog akta?

Načini za jednostavno i brzo pronalaženje željenog dokumenta unutar Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Korisnička baza

Mogućnost formiranja lične baze korisnika Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup Specijalu Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik omogućen je sa bilo kog računara, odnosno uređaja koji ima pristup internetu nezavisno od lokacije.

Podrška

Obezbeđena podrška svim korisnicima Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Prosvetni pravni savetnik: logo

Ko stoji iza ovako sjajnog programskog paketa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Jedinstvenost Prosvetnog Pravnog Savetnika karakterišu i autorski tekstovi i komentari stručnjaka iz ove oblasti.

Pored tekstova iz članova redakcije Prosvetnog Pravnog Savetnika, u okviru ovog specijalizovanog izdanja pravne baze „Propis Soft“, prilagođenog specifičnostima vaspitno-obrazovnih ustanova, autorske tekstove pisali su i stručni saradnici iz oblasti prosvete i radnih odnosa u prosveti, javnih nabavki za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova…

Naš tim.

Konsultacije

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Prosvetnog Pravnog Savetnika?

Podrška u primeni propisa

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih  za sve vreme trajanja licence.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.