Predmeti-Utuženja

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta

Predstavljamo Vam proveren i efikasan softverski paket koji će Vam omogućiti da ubrzate i unapredite rad sa svim vrstama predmeta. Pomoći će Vam da izvršavate zakonske obaveze u vezi sa evidentiranjem sudskih sporova i drugih postupaka i omogućiti da uredite praćenje toka postupaka, sa sadržinskim podacima o vrsti i vrednosti spora ili drugog postupka, o preduzetim radnjama i aktima, kao i o podacima za finansijske izveštaje o nastalim troškovima iz sporova ili drugih postupaka.

GLAVNE PREDNOSTI

  • Razvijen je u skladu sa zahtevima i potrebama javnih preduzeća koja se bave komunalnim i srodnim delatnostima

  • Efikasan sistem za vođenje svih vrsta pravnih predmeta i sporova
  • Praćenje finansija po pitanju troškova postupaka, vođenja spora i zastupanja
  • Praćenje toka i statusa predmeta
  • Kompletnu analitiku dostupnu u svakom trenutku za različite potrebe
  • Uređen sistem vođenja svih vrsta predmeta (internih, sudskih, finansijskih, izvršnih i dr.)

  • Delovodnik
  • Obračun zakonske zatezne kamate

“Izuzetno sam zadovoljan uslugom koju pružate, a naročito sa ažuriranjem baze propisa i sa informisanjem o bitnim novim propisima.”

K. Bobot, Advokat, Beograd

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Formiranje predmeta i evidencija

Unosom osnovnih podataka o stranci otvarate predmet…

Finansije-troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja u sporu ili drugom postupku (osnovni dug), zatim troškove koje imate…

Dokumenti

Pored osnovnih podataka, u svaki predmet možete smestiti dokumente koje sami kreirate,  ali i eksterne dokumente…

Podsetnik – rokovi

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza…

Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata…

Statistika i izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja…

Baza modela, podnesaka, obrazaca i ugovora

Obimna baza modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti i potrebe što olakšava rad prilikom kreiranja podnesaka i ostalih dokumenata…

Ko stoji iza ovako sjajnog programa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Predmeta-Utuženja?

Podrška u primeni propisa

Stručan tim podrške Profi Sistema uvek je dostupan i na usluzi korisnicima, kako bi svi problemi i nedoumice bili blagovremeno i kvalitetno rešeni.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.