Pravni Portal

Sve pravne aktuelnosti na jednom mestu

Pravni Portal, kao proizvod Profi Sistem Com-a, predstavlja besplatni internet servis koji prati sva aktuelna, pravno-stručna dešavanja u Republici Srbiji još od 2010. godine. Namenjen je komunikaciji i razmeni mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Preciznost, sveobuhvatnost i pre svega aktuelnost objavljenih sadržaja čine da korisnike Pravnog Portala pored sudija, advokata i pravnika iz svih oblasti prava čine i studenti prava i laici.

Portal s pravom

Pravni Portal je uređen tako da zadovolji potrebe za informisanošću o svim aktuelnostima na polju prava kroz sledeće rubrike:

AKTUELNO – Ova rubrika sadrži tekstove redakcije o važnim aktuelnim pitanjima iz svih oblasti prava. Pratimo propise za Vas i iz njih izdvajamo važne informacije o početku primene i prestanku važenja propisa, o izmenjenom sadržaju prava i procedura za ostvarivanje pojedinih prava, prenosimo važne informacije, vesti i saopštenja sa sajtova svih državnih organa, organizacija, institucija, ustanova i dr., upotpunjene odgovarajućim zakonskim odredbama i odredbama relevantnih podzakonskih akata. Skrećemo Vam pažnju na nacrte zakona i otvorene javne rasprave kao i na predloge zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.

KOMENTARI – Ova rubrika sadrži autorske tekstove članova redakcije i spoljnih saradnika o važnim temama iz svih oblasti prava. Komentare karakteriše stručnost, sažetost, preciznost i čitljivost. Potkrepljeni su odgovarajućim zakonskim odrebama i odredbama relevantnih podzakonskih akata, sudskom praksom i službenim mišljenjima ministarstava o pojedinim pitanjima.

Rubriku čine i tekstovi koji predstavljaju prikaz odredaba najznačajnijih novoobjavljenih zakona sa osvrtom na izmene koje sa sobom donose.

SKREĆEMO PAŽNJU – Ova rubrika sadrži pregled najznačajnijih propisa objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije i pruža Vam važne informacije o objavljenim propisima kroz hronološki prikaz nekoliko poslednjih glasila.

NOVOOBJAVLJENI ZAKONI – Ova rubrika sadrži hronološki prikaz svih objavljenih zakona, autentičnih tumačenja zakonskih odredaba, kao i odluka Ustavnog suda koje se odnose na ustavnost pojedinih zakona ili odredaba zakona. Pored hronološkog prikaza usvojenih zakona, sadrži i informacije o službenom glasilu u kom su objavljeni, datumu primene zakona i pojedinih odredaba, kao i napomene u okviru kojih se možete informisati o predmetu zakona, izmenama kao i eventualnom prestanku važenja drugih zakona ili odredaba.

SERVISNE INFORMACIJE – U okviru njih se možete informisati o važnim servisnim informacijama kao što su Indeksi potrošačkih cena, Koeficijent za izračunavanje zakupnine stanova, Prosečne zarade u Srbiji, Najniža i najviša osnovica za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dr., prema poslednjim objavljenim podacima u „Sl. glasniku Republike Srbije“.

Na našem Pravnom Portalu se u svakom trenutku možete upoznati i sa proizvodima i najaktuelnijim štampanim izdanjima Profi Sistem Com-a.

ANKETA na našem Portalu će Vam uz obavljeno glasanje pružiti podatak o stavu naših korisnika na najaktuelnije pitanje u datom trenutku. Pitanje biramo pažljivo imajući u vidu aktuelnost trenutne situacije kao i broj građana na koje se isto odnosi.

MAIL-ING LISTA – Na našem Portalu se na jednostavan način možete prijaviti na našu mailing listu i jednom nedeljno dobijaćete obaveštenja o novim najčitanijim tekstovima, uz punu zaštitu Vaših podataka.

­­REDAKCIJA PORTALA

Redakciju Pravnog Portala čine članovi pravnog tima Profi Sistema i istaknuti stručnjaci iz raznih oblasti prava.

Tim koji karakteriše i individualni i timski rad, kolegijalnost, efikasnost i istraživački duh, preneće Vam svoja zapažanja o najznačajnijim izmenama u svetu prava kroz sopstveno viđenje posledica i uticaja koje će takve izmene proizvesti.

Spremni smo da uvek postavimo pitanja o nejasnoćama i nepreciznostima koje propisi donose sa sobom, da ukažemo na greške i nužnost ispravke istih, a sve u cilju ispravnog funkcionisanja pravnog sistema i informisanja naših korisnika.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.