Poslovni Pravni Pomoćnik

Specijalizovano pravno izdanje za privredna društva

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezane pravne akte, službena mišljenja, modele akata, ugovora, podnesaka i obrasce, napomene naše redakcije, alarm za praćenje

+

Specijalizovane servise za primenu propisa u privrednim društvima

GLAVNE PREDNOSTI

  • Propis Soft – kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata (17 godina iskustva, saradnja sa oko 3.500 privrednih subjekata)

  • Usklađivanje rada i poslovanja sa izmenama Zakona o privrednim društvima

  • Detaljan komentar sa prikazom svih izmena Zakona u okviru programa „Propis Soft“

  • Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u praćenju i primeni propisa

  • Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom, javne nabavke – za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki

  • Opšte savetodavne usluge iz ostalih oblasti: početak primene, obaveze usklađivanja i sl: standardizacija, zaštita (bezbednost i zdravlje) na radu, ekologija, itd.

  • Dodatno prilagođavanje Propis Soft-a Vašim potrebama – detaljno i u prvom planu primena propisa iz Vaše oblasti poslovanja

  • Modeli akata za postupanje po izmenjenom Zakonu o privrednim društvima

  • Štampano izdanje – Kompletan komentar svih izmena Zakona o privrednim društvima na preko 50 strana

  • Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima

Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju i primeni propisa

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza propisa u kojoj se nalaze svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe…

Propisi Alarm

Automatsko alarmiranje o svim novinama iz vaše oblasti poslovanja…

Sudska praksa i službena mišljenja

Preko 27.000 tekstova sudske prakse, stavova sudova, objašnjenja, tumačenja i službena mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa…

Modeli akata i obrasci

Baza od preko hiljadu gotovih modela ugovora, akata, podnesaka i obrazaca koja se redovno usklađuje sa izmenama propisa…

Ažuriranje

Automatsko ažuriranje putem interneta prilikom svakog pristupanja programu.

Pretraga - kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima. Detaljnija pretraga po oblasti, naslovu  i vrsti glasila…

Korisnička baza

Rubrika koja pruža mogućnost formiranja korisničke baze dokumenata koje najčešće koristite…

Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator je namenjen za obračun sudskih taksi, a izrađen je u skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95,… i 106/2015).

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja kad god je Vama potrebno bez ikakvih ograničenja…

Podrška

Za pomoć oko aktivacije i načina korišćenja programa, na raspolaganju Vam je tehnička podrška.

Ko stoji iza ovako sjajnog programskog paketa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Poslovnog Pravnog Pomoćnika?

Podrška u primeni propisa

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

Šta pretplata obuhvata?

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

GODIŠNJA PRETPLATA

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.