Poslovni Pravni Pomoćnik

Specijalizovano pravno izdanje za privredna društva

Preko propisa do profita!
Sama primena propisa u praksi neretko izaziva nedoumice, česta su pitanja jer svakodnevno primenjujemo brojne propise vezane za konkretnu delatnost kojom se preduzeće bavi, za radne odnose, poreske i brojne druge obaveze prema nadležnim organima, a ponekad i vodimo sudske sporove.
Poslovni Pravni Pomoćnik omogućava sve za jednostavnu primenu propisa, uz direktnu komunikaciju sa pravnim stručnjacima – otklonite nedoumice, olakšajte posao i fokusirajte se na svoju delatnost.
Specijalizovani servisi za primenu propisa u privrednim društvima, prilagođavanje samog programa potrebama svakog pojedinačnog korisnika i direktna komunikacija sa pravnom redakcijom čine Poslovni Pravni Pomoćnik jedinstvenim!

GLAVNE PREDNOSTI

 • Propis Soft – kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata (20 godina iskustva, saradnja sa oko 3.500 privrednih subjekata)

 • Funkcionalno i sadržinsko prilagođavanje svakom korisniku ponaosob. Detaljno i u prvom planu je primena propisa iz Vaše oblasti poslovanja.
 • Propisi Alarm – program automatski prati i obaveštava korisnika o svim novinama vezanim za primenu propisa upravo iz grane privrede ili delatnosti kojom se bavi, npr o izmenama propisa, novoobjavljenoj sudskoj praksi i modelima

 • Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima – usmerenja i svakodnevna pomoć u praćenju i primeni propisa

 • Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom, javne nabavke – za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki

 • U oblasti finansije i poreskih obaveza program pruža: sve propise iz oblasti finansija i poreza, službena mišljenja, uputstva, objašnjenja nadležnih organa, uvek ažurne podatke, odnosno servisne informacije.

 • Obaveštenja o izmenama propisa iz oblasti finansija i poreza, važnim mišljenjima ili uputstvima, novim poreskim, finansijskim i drugim obavezama.

 • Opcije – Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja – Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike o početku ili prestanku primene onih propisa koji iz osnova menjaju do tada propisana prava i obaveze, o onim odlukama i stavovima u kojima su po prvi put zauzeti stavovi o određenom pravnom institutu…

 • Olakšano usklađivanje vašeg rada i poslovanja uvek kada dođe do izmena Zakona o privrednim društvima ili drugih propisa od važnosti za vaše poslovanje.

 • Brza i laka pretraga preko ključne reči

 • Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima

 • Međusobna povezanost akata preko opcije Tumačenje i primena – jednim klikom, preko relevantnog člana Zakona, dolazite do akta koji Vam je neophodan

 • Praktični modeli i obrasci – pravni akti, uvek usklađeni sa svim izmenama zakona, sa mogućnošću neograničenog broja preuzimanja i štampanja

 • Jednostavan pristup i korišćenje sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja

 • Svakodnevno ažuriranje bez ikakvog Vašeg angažovanja

 • Obezbeđena pravna i tehnička podrška za svakog korisnika

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima

Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju i primeni propisa

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza propisa u kojoj se nalaze svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe…

Propisi Alarm

Automatsko alarmiranje o svim novinama iz vaše oblasti poslovanja…

Sudska praksa i službena mišljenja

Preko 29.000 tekstova sudske prakse, stavova sudova, objašnjenja, tumačenja i službena mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa…

Modeli akata i obrasci

Baza od preko hiljadu gotovih modela ugovora, akata, podnesaka i obrazaca koja se redovno usklađuje sa izmenama propisa…

Ažuriranje

Automatsko ažuriranje putem interneta prilikom svakog pristupanja programu.

Pretraga - kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima. Detaljnija pretraga po oblasti, naslovu  i vrsti glasila…

Korisnička baza

Rubrika koja pruža mogućnost formiranja korisničke baze dokumenata koje najčešće koristite…

Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator je namenjen za obračun sudskih taksi, a izrađen je u skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95,… i 106/2015).

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja kad god je Vama potrebno bez ikakvih ograničenja…

Podrška

Za pomoć oko aktivacije i načina korišćenja programa, na raspolaganju Vam je tehnička podrška.

Ko stoji iza ovako sjajnog programskog paketa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Poslovnog Pravnog Pomoćnika?

Podrška u primeni propisa

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

Šta pretplata obuhvata?

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

GODIŠNJA PRETPLATA

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.