Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, Glavni i odgovorni urednik „Braniča“

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Priredila: Redakcija Profi Sistem Com
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 392
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Povod za ovo izdanje je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena koje se odnose na krivična dela protiv privrede i određenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.

Najvažnije izmene u Opštem delu odnose se na: delo malog značaja, uslovni otpust, novčanu kaznu, ublažavanje kazne, značenje izraza…

U Posebnom delu izmene se odnose se na: dela protiv života i tela, izmene postojećeg i dodavanje novog dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, uvođenje novog dela protiv polne slobode, izmene dela protiv braka i porodice, imovine, zatim izmene dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv pravosuđa, javnog reda i mira, službene dužnosti, kao i izmene dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Glava 22 je potpuno rekonstruisana, a data je i nova sistematika krivičnih dela protiv privrede.

Prof. dr Nedeljko Jovančević u komentaru navodi: „Izmene i dopune Krivičnog zakonika 2016. su bile obimne i suštinske i predstavljaju dalje poboljšanje zakonodavnih rešenja započetih 2012. godine.“

Uzimajući u obzir navedeno kroz „Prikaz i komentar izmena i dopuna Krivičnog zakonika“, autor je ukazao na evoluciju KZ sve do najnovijih izmena iz 2016. godine, koje su i povod za ovo izdanje.

SADRŽAJ:

– Prikaz sa kratkim komentarom izmena i dopuna Krivičnog zakonika zaključno sa 2016. – Autor: Prof. dr Nedeljko Jovančević. Ukazano je ne samo na značaj najnovijih izmena i dopuna iz 2016. godine, već je prikazan i celokupan pregled prethodnih izmena i dopuna, kako bi čitalac imao kompletnu sliku promena Krivičnog zakonika. Prikazane su izmene i dopune u opštem delu i posebnom delu, sa posebnim osvrtom na izmene krivičnih dela protiv privrede.

– Tekst Krivičnog zakonika – prečišćeni tekst sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016) koje se primenjuju od 1. juna 2017. godine. Sve izmene i dopune su prikazane već u samom sadržaju izdanja, kao i u tekstu zakona, podebljanim fontom („bold“) i u kurzivu (“italic”) u prečišćenom tekstu zakona, kao i navođenjem brisanih reči i izraza kroz napomene.

 Tekst izmena i dopuna koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine – S obzirom na odloženu primenu ovih izmena i dopunu, iste su prikazane kao poseban tekst.

– Registar pojmova – izrađen pažljivo i detaljno, radi lakšeg korišćenja ovog izdanja i uzimajući u obzir obimnost Krivičnog zakonika i materiju koja je njime propisana.

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

  • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.