Sadržaj svih brojeva časopisa Advokatska kancelarija

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

DOSADAŠNJI BROJEVI ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA

„Advokatska kancelarija“ 103. broj časopisa - mart 2023.

TEMA BROJA je „Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu“, Miloš Keljanović, sudijski saradnik – tema broja bavi se jednim, već duže vreme, spornim pitanjem u sudskoj praksi – naknadom troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu, te smo uz autorski tekst priložili i najinteresantnije odluke sudova u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje postavlja pitanje da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati kod nepropisnog parkiranja.

„Advokatska kancelarija“ 102. broj časopisa - februar 2023.

TEMA BROJA je „Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa“, Ivana Petrović, advokat iz Beograda – tema broja bavi se medijskim pravom kroz slobodu medija, zakonski okvir, prava i obaveze u javnom informisanju, vansudsku i sudsku zaštitu prava, a naravno kao prilog objavljujemo i noviju sudsku praksu iz ove oblasti. Osim u temi broja, medijskim pravom bavimo se i kroz tekst o validnost informacije u masmedijima.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda po kojem vožnja noću po gradu bez upaljenih svetala nije veliki problem.

„Advokatska kancelarija“ 101. broj časopisa - januar 2023.

Nova Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse za 2022. godinu je pred vama, a kao i u prethodnih 8 godina rezultat je našeg konstantnog, praktično svakodnevnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao.

Kao i prethodnih 8 godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2022. godini, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

„Advokatska kancelarija“ 100. broj časopisa - decembar 2022.

TEMA BROJA je „Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta“ – Maja Gluščević, advokat iz Niša– konkretan povod za temu broja je postupanje pripadnika PU Niš i to posebnog odeljenja za narkomaniju, koje je prilikom hapšenja od osumnjičenog koji se kretao biciklom, istu oduzelo, a da pritom za navedenu pokretnu stvar čiji je vlasnik osumnjičeni, postupajuća službena lica nisu izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, iako je osumnjičenom određeno zadržavanje od strane nadležnog javnog tužioca do 48 časova.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pravnim shvatanjem zauzetim većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u vezi prestanka važenja potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom.

„Advokatska kancelarija“ 99. broj časopisa - novembar 2022.

TEMA BROJA je „Dopunska presuda“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu – tema broja je dopunska presuda u parničnom postupku, koja na prvi pogled ne izaziva previše nedoumica, ali uzevši u obzir brojnu sudsku praksu o ovoj temi, jasna je njena važnost. U tekstu su obrađeni uslovi za donošenje, nepotpuna presuda, načelo dispozicije, rešenje o povlačenju tužbe, odlučivanje o predlogu za donošenje dopunske presude, predlog za dopunu presude i žalba, odnos međupresude, delimične presude i dopunske presude. Naravno, dati su i primeri iz sudske prakse.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje odnosi se na procesne manipulacije koje se čine kod izdavanja prekršajnih naloga, a tu je reč o kažnjavanju u skraćenom postupku, gde ne bi smelo biti ništa nedorečeno i nejasno.

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, oktobar 2022.

Predstavljamo Vam prvo specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 94, 95-96 i 97 (od junskog do septembarskog broja). U ovom, prvom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično procesno pravo: Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično materijalno pravo: Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji

Građansko procesno-ljudska prava: Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom, dipl. prav. Nikola Aleksić

Radno pravo: Dilema za i protiv (topli obrok i regres), Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Obligaciono pravo: Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja, Maja Gluščević, advokat iz Niša

Svojinskopravni odnosi-ljudska prava: Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu

„Advokatska kancelarija“ 98. broj časopisa - oktobar 2022.

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja uverenja da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se prema trenutno važećim propisima prema kojima davanje bilo kakvog poklona lekaru nije i nikako ne može biti krivično delo, jer ako čitamo propise onako kako sada glase, nažalost, sada to nije moguće, iako tužilaštva gone a sudovi uporno kažnjavaju lekare zbog primanja i traženja mita.

„Advokatska kancelarija“ 97. broj časopisa - septembar 2022.

TEMA BROJA je „Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl. 1 Protokol čl. 1 uz EKLJP“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – u septembru, kao temu novog broja, predstavićemo detaljan stručni rad naše saradnice iz Pravosudne akademije o pravu na imovinu kroz domaće propise, a naročito kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se važnošću ostvarenja zabranjene posledice u krivičnom i prekršajnom pravu, odnosno pitanjem zašto postoji nerazumevanje u vezi sa zabranjenom posledicom.

„Advokatska kancelarija“ 95/96. broj časopisa - jul/avgust 2022.

TEMA BROJA je „Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom“, dipl. prav. Nikola Aleksić – Još jednom se u temi broja bavimo stavom našeg Ustavnog suda o nepriznavanju troškova zastupanja pred ovim sudom, a povod je još jedna odluka Evropskog suda u kojoj je ponovo zauzet suprotan stav u odnosu na stav Ustavnog suda države iz okruženja čije su relevantne odredbe praktično identične našim.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, a pitanje koje se postavlja je zašto se zauzima stav kada su zakonske odredbe sasvim jasne.

„Advokatska kancelarija“ 94. broj časopisa - jun 2022.

TEMA BROJA nosi naziv „Dilema za i protiv“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a bavi se jednim od najsporniji pitanja u prethodne 2 godine (ako ne i više) u sudskoj praksi – toplim obrokom i regresom u javnom sektoru.

Odluke Vrhovnog kasacionog suda u pogledu odlučivanja u predmetima zaposlenih u javnom sektoru (prosveti, socijalnim ustanovama, zdravstvu i dr.) na pravo na naknadu za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u odnosu na odluke Ustavnog suda RS ukazuju ponovo na neujednačenu sudsku praksu i stavove istog suda koji nisu usaglašeni, što nesumnjivo ne doprinosi pravnoj sigurnosti i pravu stranaka da se o njihovom pravu odluči na jednak način.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je ono što autora kao pravnika intrigira a to pitanje iz naslova. Analiza je rađena sa aspekta pozitivnog prava RS, a pitanja koje autor postavlja, kao i principi kojima se vodi su globalni.

„Advokatska kancelarija“ 93. broj časopisa - maj 2022.

TEMA BROJA je „(Zlo)upotreba video-nadzora“, dipl. prav. Marko Marjanović – U temi majskog broja postavlja se pitanje u vezi sa tendencijom ograničavanja osnovnih ljudskih prava zarad zaštite društva.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Povod teme za razmišljanje je potreba da se analizira nešto što kod nas, po mišljenju autora nije urađeno na najbolji način, a sprovodi se već više od deceniju i po.

„Advokatska kancelarija“ 92. broj časopisa - april 2022.

TEMA BROJA je „Advokati i elektronsko fakturisanje“, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema aprilskog broja daje odgovor na pitanje da li se i u kojoj meri pravila elektronskog fakturisanja odnose na pružaoce pravne pomoći – advokate.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je jedna presuda Vrhovnog kasacionog suda koja je formalno pravno potpuno ispravna, jer ovaj sud nije napravio nikakvu grešku, već oni koji su učestvovali u pisanju i donošenju teksta zakona, te je VKS je naprosto primoran da donese konkretnu odluku.

„Advokatska kancelarija“ 91. broj časopisa - mart 2022.

TEMA BROJA je „Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, a bavi se pitanjem zaštite ovog prava u parničnom postupku, sa naglaskom na test srazmernosti koji je neophodno sprovesti kako bi sud ocenio opravdanost mešanja u pravo na dom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je stav Vrhovnog kasacionog suda oko spornog pitanja u vezi sa kojim nije postignuta saglasnost predstavnika apelacionih sudova, a odnosi se na višestruki povrat.

„Advokatska kancelarija“ 90. broj časopisa - februar 2022.

TEMA BROJA je „Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda?“, dipl. prav. Nenad Jevtić, a bavi se spornim pitanjima kod restitucije, nedorečenošću zakona, što je jasno i pokazala primena istog u praksi.

Da li se iza donošenja manjkavog propisa, krila možda namera odugovlačenja postupaka i osporavanja prava pojedinaca u konkretnim slučajevima, prostim komplikovanjem postupka i prevaljivanjem odgovornosti na organe koji postupke sprovode?

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ograničenje javnog okupljanja?”, dipl. prav. Marko Marjanović – Povod za temu za razmišljanje je Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini koji „može doneti u velikoj meri ograničenja prava koje je značajno za širi broj ljudi, a to je pravo građana na mirno okupljanje“.

„Advokatska kancelarija“ 89. broj časopisa - januar 2022.

Osmo, tradicionalno izdanje Profi Sistem-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda je pred Vama. Tokom cele godine, svakodnevno smo pratili rad ovog suda, kako bismo Vam na kraju godine omogućili uvid u najznačajniju, pažljivo odbranu sudsku praksu.

Kao i prethodnih sedam godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka za 2021. godinu, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

„Advokatska kancelarija“ 88. broj časopisa - decembar 2021.

TEMA BROJA je „Stiker na Ustav“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, a bavi se nezavisnošću sudstva i sudske vlasti i principima zakonitosti i pravne sigurnosti koji su ugroženi pravnim stavovima VKS.

Citiramo autora: „Principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su, danas, u velikoj meri ugroženi pravnim stavovima, na kojima se, na žalost, zasniva pravosudni sistem u Srbiji“… „Nema slobodnog sudijskog uverenja, to je utopija, sudija je čovek sklon sugestiji i subjektivnom uticaju prilikom formiranja mišljenja o određenoj pravnoj stvari…“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kao što je to najčešće slučaj povod teme za razmišljanje je jedna presuda, čiji su zaključci u odnosu na konkretan slučaj ispravni, ali se obrazloženjem unosi konfuzija, pogrešno zaključuje i nepotrebno tumači nešto, što u nekom budućem slučaju može biti neosnovano iskorišćeno kao potvrđeni stav.

„Advokatska kancelarija“ 87. broj časopisa - novembar 2021.

TEMA BROJA je „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji“, Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, a odlučili smo da baš ovaj tekst bur tema broja zahvaljujući čitaocima koji već duže vreme predlažu radove u vezi sa ovom tematikom, a kao prilog objavljujemo i sudsku praksu u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – autor se u tekstu bavi „sumnjivim“ stavom Prekršajnog apelacionog suda o samostalnom postupku protiv odgovornog lica bez postupka pravnog lica.

„Advokatska kancelarija“ 86. broj časopisa - oktobar 2021.

TEMA BROJA je novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 20. decembra 2021. godine – razlozi donošenja, nova diskreciona prava trgovca, nova procedura, odnosno postupak zaštite…

ZA RAZMIŠLJANJE: „Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – iako je prošlo mnogo vremena od kako je u ovom obliku uveden u naš pravni sistem, on zgleda i dalje zbunjuje službe i ovlašćena lica koja su ovlašćena za izdavanje istog.

„Advokatska kancelarija“ 85. broj časopisa - septembar 2021.

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa odgovornošću maloletnika koji nema ličnu kartu.

„Advokatska kancelarija“ 83-84. broj časopisa - jul/avgust 2021.

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva presuda o ovom pitanju gde VKS odlučuje o izjavljenoj reviziji, ali je prva dostupna u kojoj se jasno iznosi stav suda o spornim i nespornim činjenicama, te izvodi zaključak o osnovanosti ovog prava. Autor ovog teksta je dipl. prav. Jelena Krstić.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu pozivom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje je praktično nastavak komentara iz prošlog broja.

„Advokatska kancelarija“ 82. broj časopisa - jun 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati – tema junskog broja odnosi se na Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je počeo da se primenjuje 12. marta 2021. godine, a izazvao je dosta polemika u stručnoj javnosti, na koje se predlagač Zakona i zakonodavac nisu previše osvrtali, pa je Zakon usvojen uprkos brojnim problemima..

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu putem obaveštenja?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje se bavi prema rečima autora novim, neverovatnim postupanjima komunalne milicije.

„Advokatska kancelarija“ 81. broj časopisa - maj 2021.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom zatezne kamate, a konkretan povod za pisanje ovog komentara su zaključci Privrednog apelacionog suda.

„Advokatska kancelarija“ 80. broj časopisa - april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih stvari koje su ove izmene donele, između ostalih primedbi ističe se i ta da je „ZIO nažalost jedan od primera kako se završna redakcija ili nije uopšte uradila ili se površno uradila. Zakon „boluje“ od nepreciznosti.“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć kredit u devizama?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je situacija oko različitog tumačenja odredbi propisa, koja nameće nekoliko pitanja: u kojoj valuti se odobrava kredit?; zašto banke primenjuju “gimnastiku” pri odobravanju kredita?; kakve probleme to može izazvati?

„Advokatska kancelarija“ 79. broj časopisa - mart 2021.

TEMA BROJA: „Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije“, Maja Gluščević, advokat iz Niša – neposredni povod je pojava sve više praktičnih nejasnoća oko pravne prirode ugovora o snabdevanju električnom energijom. Odnos kupca i javnog preduzeća za isporuku električne energije kada kupac tužbom traži pravnu zaštitu, izvršenje ugovora i nastavak isporuke, a došlo je do obustave isporuke usled neizmirenih obaveza, postavlja pitanje nadležnosti suda za rešavanje nastalog spora, jer je posebnim zakonom predviđen upravni postupak kao pravni put zaštite potrošačkih prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ova obaveza organa u upravnom postupku je tema za razmišljanje, zbog niza spornih pitanja koja se u vezi sa tim pojavljuju u praksi.

„Advokatska kancelarija“ 78. broj časopisa - februar 2021.

TEMA BROJA: Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema broja bavi se propustom organa postupka da advokatima nadoknadi troškove prevoza sopstvenim vozilom što može dovesti do sukoba interesa između branioca i branjenika, odnosno predstavlja etičku prepreku za pružanje odbrane i „jedinstvenom radnjom odbrane“ odnosno o „kontinuiranom radnjom odbrane“, a vezano za troškove postupka.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za pisanje ovog teksta su odredbe dva propisa, koji uređuju različite oblasti i naizgled nisu u direktnoj vezi, ali koje po mišljenju autora, predstavljaju problem u praksi.

„Advokatska kancelarija“ 77. broj časopisa - januar 2021.

Već sedmu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

Nova Zbirka za 2020. godinu sa nikad raznovrsnijim sadržajem u vidu prakse najviše sudske instance, razvrstanom u čak 19 oblasti prava, rezultat je svakodnevnog praćenja novih odluka, stavova, zaključaka Vrhovnog kasacionog suda, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

„Advokatska kancelarija“ 76. broj časopisa - decembar 2020.

TEMA BROJA: Zajednička imovina i izvršenje, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tema broja ukazuje da odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije regulisano izvršenje na zajedničkoj imovini i da odsustvo iste regulative otvara brojna sporna pitanja i stvara osnov za neujednačenu sudsku praksu i brojne zloupotrebe izvršnih dužnika u odnosu na zajedničku imovinu.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu koje je dala Narodna skupština Republike Srbije.

„Advokatska kancelarija“ 75. broj časopisa - novembar 2020.

TEMA BROJA: „Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda”, Maja Gluščević, advokat iz Niša – tema broja bavi se ustavnom žalbom kroz pretpostavke (uslove) za dopuštenost ustavne žalbe, predmet, rok za podnošenje, sadržaj i dejstva, a na osnovu sugestija čitalaca u prilogu se nalaze aktuelne odluke Ustavnog, ali i drugih sudova o napred navedenim pojmovima.

„Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u fokusu teme za razmišljanje je jedna konkretna odluka Narodne banke Srbije zbog ovlašćenja koja ima i odluka koje u vezi s tim donosi, te postupaka koje preduzima, a za koje autor smatra da nemaju osnov.

„Advokatska kancelarija“ 74. broj časopisa - oktobar 2020.

TEMA BROJA: „Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP ”, Ljuba Slijepčević – tema broja vezana je za međunarodnu otmicu dece prikazanu kroz domaće zakonodavstvo, međunarodnu saradnju, krivično pravo, građanskopravni aspekt i karakteristične odluke kako domaćih redovnih sudova i Ustavnog suda, tako i Evropskog suda za ljudska prava.

„Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ponovo postavljamo naizgled banalno pitanje – Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?, ali se iz teksta mogu videti problemi u praksi kod primene ovog instituta.

„Advokatska kancelarija“ 73. broj časopisa - septembar 2020.

TEMA BROJA: „Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko propisanog iznosa – devizni prekršaj – prikaz odluka i promena stava Ustavnog suda i praksa Evropskog suda za ljudska prava”, Nikola Aleksić – tema septembarskog broja sadrži prikaz najznačajnijih odluka Ustavnog suda u vezi sa deviznim prekršajem odnosno, zaštitnom merom oduzimanja novca preko 10.000 evra koji nije prijavljen nadležnim organima, na čije pisanje, odnosno sakupljanje na jednom mestu su nas naveli advokati koji su nam ove odluke tražili. Date su i presude ESLJP protiv susedne države, s obzirom da protiv Srbije za sada odluka nije doneta, ali je jasno da će “pasti” odluke Ustavnog suda.

„Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje je postavljeno u TEMI ZA RAZMIŠLJANJE, uz ukazivanje na značaj tačnog određenja propisa koji se primenjuje i pravilno postavljenih premisa.

„Advokatska kancelarija“ 71/72. broj časopisa - jul/avgust 2020.

TEMA BROJA: „Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama”, Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – tema broja vezana je za novi Zakon o javnim nabavkama koji se primenjuje od 1. jula, odnosno za postupak zaštite prava koji je pretrpeo određene promene, a s obzirom da su brojni ponuđači angažovali advokate u ovom postupku.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi mogućnošću davanja otkaza trudnicama, a konkretan povod za pisanje ovog komentara je loše napisan propis, čiji tekst se, što je još gore, i potpuno pogrešno interpretira i tumači.

„Advokatska kancelarija“ 70. broj časopisa - jun 2020.

TEMA BROJA: „Korona i radni odnosi”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o radnim odnosima u vreme vanrednog stanja, odnosno epidemije virusa Korona, kao „prognoza” budućih sporova (iako su prve tužbe već stigle u sudove) zbog nepoštovanja prava zaposlenih, nesprovođenja zakonskih procedura, diskriminacije i dovođenja zaposlenih u nejednak položaj bez opravdanog razloga, a prema informacijama kojima raspolažemo prve tužbe su već stigle u sudove.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Prekršajna odgovornost maloletnika”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst čiji je povod pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda – „Ni kraćeg shvatanja, ni više materijala za razmišljanje”.

„Advokatska kancelarija“ 68/69. broj časopisa - april/maj 2020.

TEMA BROJA: “Pravo u doba korone”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – zašto je ovaj tekst izabran za temu broja ne treba posebno objašnjavati, uzimajući u obzir da se pravna struka malo šta pitala za vreme vanrednog stanja, a posledice su nepoštovanje Ustava i zakona za vreme vanrednog stanja, pretpostavke nevinosti i drugih načela.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Šta je clausula intabulandi?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj tekst bavi se problemima koji nastaju u vezi sa clausulom intabulandi, odnosno nedavanjem iste i korišćenjem „ucenjivačkog kapaciteta“ od strane investitora.

„Advokatska kancelarija“ 67. broj časopisa - mart 2020.

TEMA BROJA: Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi Evropskog suda za ljudska prava, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst je obraćanje velikog broja korisnika redakciji Profi Sistem-a, odnosno programa Propis Soft, tražeći sudsku praksu u vezi sa naslovom ovog teksta, a cilj je da se na jednom mestu skupe najznačajnije odluke sudova, apelacionih, Vrhovnog kasacionog i Ustavnog suda, ali i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa tzv. lekarskom greškom i odgovornošću zdravstvene ustanove, pre svega iz građansko-pravne materije.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu vremena rada”, dipl. prav. Nenad Jevtić – još jednom se kroz temu za razmišljanje bavimo naizgled banalnim pitanjem – uvećanjem godišnjeg odmora po osnovu vremena rada, ali kako se radi o životnoj temi, a nadležni organi daju “sumnjiva” tumačenja, jasan je razlog zbog čega se ista našla u ovom broju.

„Advokatska kancelarija“ 66. broj časopisa - februar 2020.

Da li advokat ima pravo na nagradu za obavljen poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja osumnjičenog pred MUP-om Republike Srbije? – izjasnio se Vrhovni kasacioni sud.

Da li sudija koji je bio član tužilaštva kada je protiv okrivljenog podignuta optužnica može biti nepristrasan? – Pročitajte stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ovim pitanjem.

Da li mora postojati uzajamnost sa stranom državom kod vraćanja imovine i obeštećenja? Koliko može trajati obaveza plaćanja sudskih penala? – odgovore daje Ustavni sud.

„Advokatska kancelarija“ 65. broj časopisa - januar 2020.

Nova Zbirka iz 2019. godine je pred Vama i rezultat je našeg konstantnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo Vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao.

Da je Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda, “pun pogodak” u izdavačkom smislu, a i zbog pravnog značaja za naše čitaoce, ukazuje činjenica da je celokupan tiraž Zbirke za 2018. godinu rasprodat.

Kao i prethodnih pet godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka iz 2019. godine, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnijih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

„Advokatska kancelarija“ 64. broj časopisa - decembar 2019.

TEMA BROJA: Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude”, dipl prav. Nikola Aleksić – veliko interesovanje korisnika “Propis Soft” i čitalaca časopisa „Advokatska kancelarija” za stavove sudova o osiguranju kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: NKOSK), kojih je za sada malo, praktično je “nametnulo” da analiza najnovije odluke o ovom pitanju, bude tema decembarskog broja.

Dakle, povod za ovaj tekst je najnovija odluka Apelacionog suda u Novom Sadu o osiguranju kredita kod NKOSK, ali i netačne informacije o stavu iz ove odluke koje se objavljuju na raznim sajtovima.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Kada postaje neprimereno javno komentarisati sudske postupke i još važnije, kada je zabranjeno i kada se time vrši uticaj na sud u smeru donošenja odluke, pitanja su postavljena u temi za razmišljanje.

„Advokatska kancelarija“ 63. broj časopisa - novembar 2019.

TEMA BROJA: “Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – tema novembarskog broja bavi se značajem i sadržinom pretpostavke nevinosti, kroz međunarodne i domaće propise, praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i domaćih, od Ustavnog do redovnih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – naslov ovog komentara trebalo bi čitati kao pitanje, da li se može suditi za prekršaje koji su obuhvaćeni opisom krivičnog dela za koja je primenjeno načelo oportuniteta?

„Advokatska kancelarija“ 62. broj časopisa - oktobar 2019.

TEMA BROJA: “Osporavanje žiga”, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda – “Povod pisanju ovog članka je pravosnažno presuđenje novijeg datuma, koje svojim obrazloženjem daje dragocen prilog pravilnom rešavanju predmeta u pravno delikatnoj materiji osporavanja žiga, gde sudska praksa inače nije u potrebnoj meri ujednačena.”

Kao prilog ovom tekst izdvoijili smo najznačajnije odluke u vezi sa ovim pravnim institutom.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje postavljeno u temi za razmišljanje izazvano je spornim ovlašćenjem Narodne banke Srbije da – kažnjava.

„Advokatska kancelarija“ 61. broj časopisa - septembar 2019.

TEMA BROJA: “Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna)”, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst je neujednačena, odnosno nejednaka prema svim strankama, sudska praksa u vezi sa pravom roditelja na regres izdržavanja od drugog roditelja, odnosno u vezi sa pitanjem da li roditelj spada u lica koje imaju takvo pravo u smislu člana 165. Porodičnog zakona.

Ovo stanje traje već duže vreme, praktično od početka primene Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005), a u tumačenju konkretne odredbe razlikuju se shvatanja apelacionih sudova, menjaju se tokom vremena stavovi Vrhovnog, odnosno Vrhovnog kasacionog suda, nauka ima svoje stanovište. O ovoj temi već je pisano, a razlog zbog čega se i mi bavimo njom je upravo ono što izdvaja ovaj časopis – niko od prethodno navedenih interpretatora odredbe o regresu, očigledno ne zna za odluku Ustavnog suda u kojoj je takođe izražen stav povodom ovog pitanja, pa čak ni sudija koji je u vreme donošenja odluke bio u sastavu ovog suda.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj tekst bavi se novčanom naknadom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, zbog pogrešnog tumačenja karaktera ove naknade od strane nadležnog ministarstva.

 

„Advokatska kancelarija“ 59/60. broj časopisa - jul/avgust 2019.

TEMA BROJA: “Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka)”, Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda – apsurdne odluke u praksi sudova da se bez dokaza dosuđuju troškovi okrivljenom, i to oni troškovi koji se obračunavaju za branioca shodno Advokatskoj tarifi, koja je isključivo vezana za rad advokata, razlog su što je za temu broja izabran baš tekst o troškovima krivičnog postupka.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Akcijske prodaje kao akti diskriminacije”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za temu za razmišljanje je nešto sa čime se svakodnevno srećemo – razni popusti, akcijske prodaje i sl. koje važe za tačno određenu kategoriju lica, a pojedine lokalne samouprave su čak otišle toliko daleko da su za razne usluge i proizvode, obezbedile „penzionerske popuste“ u svojim javnim preduzećima, a čak su i kod „privatnih“ firmi isposlovale takve popuste. To je veoma lepo, humano, ali da li je to ustavno i zakonito?

 

„Advokatska kancelarija“ 58. broj časopisa - jun 2019.

TEMA BROJA: “Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera”, Nikola Aleksić – povod za temu broja je nova odluka Ustavnog suda o obustavi postupka o oceni ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, čije obrazloženje do sada nije bilo objavljeno, odnosno najava u medijima da će udruženja penzionera podneti novu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava.

S obzirom da nemamo uvid ni u odluku Ustavnog suda, ni u odluku ESLJP po prethodnoj predstavci, odluka u sličnom slučaju protiv Italije, u kojoj je navedeno nekoliko bitnih principa, mogla bi da da razjašnjenje kakav je stav, odnosno kakav bi mogao da bude stav ovog suda povodom nove predstavke.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Možda je pitanje na prvi pogled čudno, ali postoji odluke sudova koje daju potvrdan odgovor.

„Advokatska kancelarija“ 57. broj časopisa - maj 2019.

TEMA BROJA: “Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – koliko je korupcija prisutna u pravosuđu, kakva je percepcija korupcije u pravosuđu od strane građana i zaposlenih u pravosuđu, kakva je kaznena politika sudova prema „deliocima pravde“ za koruptivna krivična dela, možete saznati u temi majskog broja.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Pravna priroda doplatne karte”, dipl. prav. Nenad Jevtić – dakle, tema je doplatna karta, kao jedna svakodnevna pojava, nešto što bi trebalo da bude banalna, svakodnevna, jednostavna stvar, a koja je zbog brojnih spornih pitanja i shvatanja u praksi, tokom godina postala ono što nazivamo pravnim fenomenom.

„Advokatska kancelarija“ 56. broj časopisa - april 2019.

TEMA BROJA: “Veštačenje fizičkih bolova u parnici”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd – ovaj tekst izabran je za temu aprilskog broja jer autor na detaljan način kroz pojam i karakteristike, vrste i kvalitet fizičkog bola, procenu fizičkog bola, numeričke skale i metode za merenje intenziteta bola i procenu bolnih stanja objašnjava veštačenje ovog, najsubjektivnijeg (i jednog od najčešćih) vida nematerijalne štete.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić – možda i prvi put tema za razmišljanje, podstaknuta je odlukom suda, ali ne u negativnom kontekstu. Ovde je sud prihvatio stavove odbrane i pokazao koja je zaista uloga sudova i kako bi pravosuđe trebalo biti.

„Advokatska kancelarija“ 55. broj časopisa - mart 2019.

TEMA BROJA: “Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sama činjenica da postoji više hiljada sporova u vezi sa neisplaćenim potraživanjima zaposlenih kod promene poslodavca usled izvršene statusne promene ovog preduzeća, dovoljan je povod da ovaj tekst bude tema broja, pri čemu se nakon brojnih odluka redovnih sudova, uključujući i odluke Vrhovnog suda i Ustavni sud prvi put oglasio povodom ovog slučaja.

Osim činjenice da je podneto verovatno više hiljada tužbi, koliko je značajan ovaj slučaj pokazuje i broj spornih pitanja koja su razmatrana pred sudovima: pasivna legitimacija novog poslodavca, odnosno poslodavca sledbenika, pitanje kada je zaposleni podneo tužbu, pre ili posle statusne promene, uticaj vrste same statusne promene na odlučivanje, odnosno pravo zaposlenog, da li je u pitanju proširenje tužbe, da li je isto kada se zaključi aneks ili novi ugovor radu između zaposlenog i poslodavca, kada je nastalo potraživanje zaposlenog, na kome je teret dokazivanja, solidarna odgovornost starog i novog poslodavca, da li se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima ili je Zakon o privrednim društvima lex specialis po pitanju solidarne odgovornosti, da li novi poslodavac ima dokaze na osnovu kojih bi samo stari, odnosno poslodavac prethodnik bio dužnik zaposlenog i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Naknada izgubljene zarade kao naknada štete”, dipl. prav. Nenad Jevtić – i ova tema podstaknuta je odlukom Ustavnog suda prema kojoj se kod naknade štete zbog nezakonitog otkaza ne primenjuju opšta pravila o naknadi štete.

„Advokatska kancelarija“ 54. broj časopisa - februar 2019.

TEMA BROJA: “Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – novi protokol koji donosi značajnu novinu jer propisuje da će najviši sudovi moći da od Evropskog suda traže savetodavna mišljenja u kontekstu predmeta koji se vodi pred njima.

O važnosti ovog protokola govori i činjenica da su sudije Ustavnog suda prisustvovale nedavno održanom seminaru u Strazburu, na kojem je jedna od glavnih tema bio upravo navedeni protokol.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se odnosi na pitanje krivice u slučaju primene načela oportuniteta, a neposredan povod za ovaj tekst je pitanje postavljeno od strane osiguravajućeg društva kojima je ishod ovih postupaka bitan zbog regresiranja od štetnika.

„Advokatska kancelarija“ 53. broj časopisa - januar 2019. - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini

Peto, tradicionalno izdanje Profi Sistem-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda je pred Vama i ukazuje na našu posvećenost u praćenju sudske prakse za Vas, odnosno da iz godine u godinu potvrđujemo naš moto: „MI ZA VAS PRATIMO SUDSKU PRAKSU“.

Kao i prethodne četiri godine, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka za 2018. godinu, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

„Advokatska kancelarija“ 52. broj časopisa - decembar 2018.

TEMA BROJA“Bitna zabluda kao mana volje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – u kojoj su prikazani najvažniji aspekti ovog instituta: zabluda o bitnim svojstvima predmeta ugovora, osobi, glavnom predmetu, prirodi pravnog posla, stvarna i pravna zabluda, zabluda o motivu ili razlogu, osnovu ili glavnom cilju, zbog netačnog prenosa i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – još jedno pitanje koje je postavljeno u temi za razmišljanje, a razlog je, kako autor navodi, pogrešno tumačenje ovog instituta, koji se nažalost u našem pravosuđu najčešće pogrešno interpretira.

„Advokatska kancelarija“ 51. broj časopisa - novembar 2018.

TEMA BROJA: “Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Tema novembarskog broja odnosi se na odmeravanje kazne, odnosno na sve one okolnosti koje utiču na odmeravanje uz prikaz nekih od najkarakterističnijih odluka sudova u vezi sa ovom materijom.

Višestruka osuđivanost i brojnost pojedinačnih dela u sastavu produženog krivičnog dela, ocena ranije osuđivanosti, bekstvo sa lica mesta i uništenje tragova izvršenja krivičnog dela, visok stepen krivice i povećani stepen bezobzirnosti, mladost okrivljenog, rani ostanak bez roditelja, nezaposlenost, lične prilike i materijalna situacija, smanjene neuračunljivosti, sklonost ka vršenju određene grupe krivičnih dela, iskorišćavanje poverenja oštećenog, status nosioca javne funkcije, su neke od specifičnih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti koje se javljaju u praksi, a predstavili smo ih kroz odluke različitih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi uslovom za postojanje prekršaja protiv javnog reda i mira, čiji je konkretan povod sporno rešenje Prekršajnog apelacionog suda.

„Advokatska kancelarija“ 50. broj časopisa - oktobar 2018.

50. broj i 4 godine časopisa “Advokatska kancelarija”!!! Ovaj dvostruki jubilej čini nas vrlo ponosnim, ali i obavezuje da i ubuduće težimo da naš i vaš časopis bude još bolji, aktuelniji i da uvek sadrži nešto drugačije i novo.

Kada je pre 4 godine objavljen prvi broj, naša očekivanja nisu bila skromna, ali nismo mogli biti sigurni da ćemo doći do 50. broja, a sada deluje da je ovo samo početak i da nas čeka još mnogo jubileja.

U ovom delu moram se zahvaliti u ime cele redakcije, ali i u svoje ime, svima koji su doprineli da časopis postane to što jeste. Pre svega, hvala čitaocima na vernosti i sugestijama zahvaljući kojima je sadržaj časopisa bio sve raznovrsniji i bogatiji, a na koji način se prilagođavao vašim praktičnim potrebama. Takođe, hvala svim autorima koji su svojim komentarima, člancima, radovima doprineli da ovaj časopis zasluži naziv stručni. Na kraju, hvala članovima redakcije časopisa i svim zaposlenima u Profi Sistem-u, na pomoći i velikom trudu u stvaranju ovog časopisa čiji je cilj od 1. do 50. broja bio isti:
– pomoć svim čitaocima u upoznavanju sa najvažnijim pravnim aktuelnostima i
– skromni doprinos boljem pravnom sistemu.

S poštovanjem,
Glavni i odgovorni urednik Nikola Aleksić

TEMA BROJA: „Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije?“, dipl. prav. Jelena Petrović – na prvi pogled stiče se utisak da je izvršena dekriminalizacija navedenog dela, koja za sobom povlači propisane konsekvence, čime su se rukovodili i sudovi nakon stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika iz „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016, odnosno 1. marta 2018. godine, uzimajući u obzir odredbe Krivičnog zakonika o vremenskom važenju krivičnog zakonodavstva, tačnije čl. 5. stav 2 Krivičnog zakonika kojim je predviđena primena zakona najblažeg za učinioca, ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, te se započeti postupci za ovo krivično delo automatski obustavljaju, imajući u vidu činjenicu da je za učinioca svakako najblaži onaj zakon u kome krivično delo više ne postoji.

Međutim, Vrhovni kasacioni sud o ovoj inkriminaciji ima drugačije stanovište.

„Advokatska kancelarija“ 49. broj časopisa - septembar 2018.

TEMA BROJA: „Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete“, dipl. prav. Nenad Jevtić –  konkretan povod za ovu temu je praktično opšti stav sudova, koji se u najkraćem može svesti na to da se na dosuđene iznose materijalne štete zakonska zatezna kamata računa počev od dana prvostepenog presuđenja.

Da li je ovo uvek trenutak padanja dužnika u docnju?

„Advokatska kancelarija“ 47-48. broj časopisa - jul-avgust 2018.

Advokatska Kancelarija 47-48

TEMA BROJA: „Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji se bavi neujednačenom sudskom praksom i pravičnim suđenjem kroz normativni okvir, zakonodavne probleme, praksu Evropskog, Ustavnog i redovnih sudova.

 Autor ukazuje da samo ujednačavanje sudske prakse zahteva drugačiji odnos prema ovom problemu, ne samo prvostepenih, već posebno drugostepenih sudova, kao sudova konačne instance, protiv čijih odluka stranke nemaju pravo žalbe i ističe stav Evropskog suda koji primenjuje i Ustavni sud: ukoliko se različito postupanje sudova najviše instance argumentuje samo jednom drugačijom odlukom, još uvek se ne može govoriti o dubokim i dugotrajnim razlikama u sudskoj praksi, niti da je to dovelo do pravne nesigurnosti u posmatranom periodu.

Naročito je važno i to da i u situaciji kada Vrhovni kasacioni sud odbaci vanrednu reviziju podnetu radi ujednačavanja sudske prakse, da ista odluka mora sadržavati jasne i obrazložene razloge zbog kojih ista nije prihvaćena, a da nesumnjivo da nejednaka sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda u predmetima iz istog činjeničnog i pravnog osnova ne doprinosi ne samo autoritetu istog suda, nego bitno utiče na neujednačenu sudsku praksu sudova nižeg ranga

„Advokatska kancelarija“ 46. broj časopisa - jun 2018.

Advokatska kancelarija 46

U junskom broju časopisa objavljujemo tekst o diskriminaciji korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika zbog čega su pokrenute masovne parnice radi naknade štete zbog isplate poljoprivredne penzije u iznosu nižem od iznosa utvrđenog rešenjem Direktora fonda za sve korisnike najnižeg iznosa iz čl. 76. Zakona o PIO („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003… i 101/2010).

Autor ovog stručnog rada je advokat – punomoćnik znatnog broja penzionera, sa iskustvom od četrdesetak godina u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, koji ukazuje na nepravilnosti u radu državnih organa, odnosno njihovih predstavnika, kojima je uvedena prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika, koja se u kontinuitetu sprovodi od 1.01.2011. godine.

„Advokatska kancelarija“ 45. broj časopisa - maj 2018.

Advokatska kancelarija 45

TEMA BROJA: “Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca”, dipl. prav. Nikola Aleksić  – tema broja “izazvana” je rešenjem Ustavnog suda u kojem je zauzet stav u vezi sa dozvoljenošću ustavne žalbe podnete protiv pravnosnažnog rešenja suda kojim se dozvoljava ponavljanje pravnosnažno okončanog sudskog postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca. Dakle, postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno preispitivanje pojedinačnog pravnog akta procesnog karaktera od strane Ustavnog suda, a odgovor ovog suda, uz pozivanje na odluke Evropskog suda za ljudska prava bio je negativan.

„Advokatska kancelarija“ 44. broj časopisa - april 2018.

Advokatska kancelarija 44

Sam naziv teksta koji glasi “Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka” ukazuje zašto je upravo ovaj stručni rad izabran za TEMU aprilskog BROJA – pogledajte zaključak Evropskog suda za ljudska prava po predstavci advokata koji se prituživao da mu je povređeno navedeno pravo – slučaj Čeferin protiv Slovenije (broj predstavke 40975/08, presuda od 16. januara 2018. godine), autor Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda.

„Advokatska kancelarija“ 43. broj časopisa - mart 2018.

Advokatska kancelarija 43

Da li je lekar službeno lice? Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Kzz 977/2016 od 9. marta 2017. god.zauzeo Vrhovni kasacioni sud (u daljem tekstu: VKS), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da lekar zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koja predstavlja javnu službu ima status službenog lica i može biti pasivni subjekat krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Advokatska kancelarija“ 42. broj časopisa - februar 2018.

Jedna od najvažnijih novina koju su doneli zakoni objavljeni u decembru 2017. godine odnosi se na Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene ovog zakona uvode obavezu registracije faktura izdatih javnom sektoru u Centralnom registru faktura koji vodi Uprava za trezor. Sve fakture i drugi zahtevi za isplatu prema subjektu javnog sektora kao dužniku, moraju već od 1. marta 2018. godine biti registrovane, jer u suprotnom dužnik-subjekt javnog sektora nije obavezan da plati iznos iz fakture.

„Advokatska kancelarija“ 41. broj časopisa - januar 2018. - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

Već četvrtu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

U saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka ovog suda iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovo izdanje Vam pruža mogućnost da se upoznate sa najnovijim odlukama, stavovima, shvatanjima i zaključcima VKS-a u 2017. god, a radi lakše primenjivosti izdanja u praksi odluke su razvrstane u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama.

„Advokatska kancelarija“ 40. broj časopisa - decembar 2017.

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu.

Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com).

Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 25.02. 2015. godine tužiocima vratila naplaćeni iznos,… uračunavajući prevremenu otplatu kredita i smanjila glavnicu, jer je banka to učinila bez prethodne saglasnosti tužioca…
 

„Advokatska kancelarija“ 39. broj časopisa - novembar 2017.

TEMA BROJA novembarskog broja časopisa je “Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava”,  Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – prikazane su dve interesantne odluke ovog suda, kao i uslovi i način na koji se može izvršiti pretres advokatske kancelarije prema domaćem Zakonu o advokaturi.

U ovim presudama, između ostalog  Evropski sud, navodi:

“Ukoliko činjenice ukazuju da se kriminalne aktivnosti vezuju isključivo za odnose aplikanta i klijenta, treba da postoje posebno opravdani razlozi koji dozvoljavaju pretresanje svih ostalih podataka. Ukoliko takvih razloga nema, zaplena i pretresanje svih dokumenata daleko prevazilazi ono što je neophodno za postizanje legitimnog cilja.”
 

„Advokatska kancelarija“ 38. broj časopisa - oktobar 2017.

PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE – Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”.

Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.

Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili sve nedoumice prikazali smo šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

„Advokatska kancelarija“ 37. broj časopisa - septembar 2017.

TEMA BROJA je “Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici apelacionih sudova krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

„Advokatska kancelarija“ 35-36. broj časopisa - jul-avgust 2017.

TEMA BROJA je “Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu”, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu – u kojoj je ukazano na neke najvažnije situacije koje se tiču materijalnog krivičnog prava i na neke nove situacije koje su počele da se pojavljuju u domaćoj sudskoj praksi, u kom delu značajnu ulogu imaju ili mogu imati advokati – branioci pojedinih maloletnih odnosno mlađih punoletnih lica u sukobu sa zakonom.

„Advokatska kancelarija“ 34. broj časopisa - jun 2017.

TEMA BROJA: „Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima i kratka analiza presude ESLJP A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U junu 2017. godine počelo je da se primenjuje nekoliko važnih zakona, a jedan od njih je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), te je jasno zašto je komentar ovog zakona izabran za temu junskog broja.

U ovom stručnom radu je dat prikaz i komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonikom i međunarodnim instrumentima zaštite od nasilja u porodici.

„Advokatska kancelarija“ 33. broj časopisa - maj 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

 

TEMA BROJA: „Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom SaduOvaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope  – programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

„Advokatska kancelarija“ 32. broj časopisa - april 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

TEMA BROJA: “Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Ovaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope – programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

„Advokatska kancelarija“ 31. broj časopisa - mart 2017.

REČ KOLEGE: “Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine”, Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka – o spornom stavu po kome ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine.

– Proceduralni razlozi za osporavanje stava sa aspekta Zakona o parničnom postupku i Zakona o javnom beležništvu:

Da li su bili ispunjeni uslovi propisani Zakonom o parničnom postupku da Vrhovni kasacioni sud zauzme navedeni stav?

Koji sud je mogao postaviti kao sporno pitanje – da li ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja ispravu podobnu za upis prava svojine?

– Pogrešna primena prava i pogrešno tumačenje zakona kao razlog osporavanja pravnog stava:

“Pogrešno sistematski i ciljno tumači Zakon o javnom beležništvu u delu odredbi o obaveznoj formi, zaboravljajući druge prinudne propise – Zakon o prometu nepokretnosti i druge odredbe Zakona o obligacionim odnosima, jer ovde nije reč samo o formi, već i o sačinjavanju privatnih isprava, odnosno pružanju pravne pomoći, što po Zakonu o javnom beležništvu javni beležnici ne mogu da rade, kao i o tome da stranke ne mogu ugovarati drugačiju formu od one koja je zakonom izričito propisana.”

„Advokatska kancelarija“ 30. broj časopisa - februar 2017.

TEMA BROJA: “Odgovornost pravnih lica za krivična dela”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi zakonom koji uređuje uslove odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, a koji je u praksi gotovo zaboravljen.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi”, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst su različiti stavovi sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova u vezi sa ovim ovlašćenjem.

„Advokatska kancelarija“ 29. broj časopisa - januar 2017. - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini.

„Advokatska kancelarija“ 28. broj časopisa - decembar 2016.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Neustavna odredba Zakona o radu
Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije
Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju
Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda

TEMA BROJA: “Rutinska fotografija kao autorsko delo”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora.

„Advokatska kancelarija“ 27. broj časopisa - novembar 2016.

TEMA BROJA: “Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, kao sveprisutniji oblik nasilja, prikazan kroz domaće i međunarodno zakonodavstvo i karakterističnu presudu ESLJP.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola?”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji postavlja pitanje na koje bi odgovor svakog prosečnog građanina bio negativan, ali čitajući odredbe zakona “…to i nije tako sigurno…”.

„Advokatska kancelarija“ 26. broj časopisa - oktobar 2016.

TEMA BROJA: “Nezakonit otkaz i naknada štete”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, kao ukazivanje na značaj stava Ustavnog suda, praksu redovnih sudova i uticaj nove odluke Evropskog suda za ljudska prava koja stvara osnov da se postojeća sudska praksa redovnih sudova i time i ustavno-sudska praksa preispita.

ZA RAZMIŠLJANJE:“Rokovi zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić, zadnji deo analize pitanja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja bavi se rokovima zastarelosti potraživanja.

„Advokatska kancelarija“ 25. broj časopisa - septembar 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u julu 2016. godine objavljene su Odluke Ustavnog suda kojima je utvrđena neustavnost odredaba pojedinih zakona.
VAŽNA OBAVEŠTENJA:
– Kalkulator sudskih taksi – Nova opcija u programu “Propis Soft!!!
– Stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, odnosno zamenika javnog tužioca

„Advokatska kancelarija” 23-24. broj časopisa - jul-avgust 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u junu 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.
VAŽNA OBAVEŠTENJA:
– Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i podzakonskih akata
– Ustavni sud: Uvećanje nagrade za zastupanje više stranaka
– Evropski sud za ljudska prava: Oslobađanje radnika MUP-a od krivične optužbe

„Advokatska kancelarija” 22. broj časopisa - jun 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – u maju 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.
VAŽNA OBAVEŠTENJA:
– Početak primene pojedinih odredaba novog Zakona o opštem upravnom postupku
– Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
– Novi Zakon o oglašavanju

„Advokatska kancelarija” 21. broj časopisa - maj 2016.

Tema broja je “Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo?”, Gojko Lazarev, Predsednik Višeg suda u Šapcu, koji ukazuje na neujednačenu sudsku praksu u primeni ovog zakona, kroz konkretne primere odluka različitih sudova.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o spornoj definiciji ovog pojma u novom Zakonu o javnom redu i miru, koji se primenjuje od 5. februara 2016. god.

„Advokatska kancelarija” 20. broj časopisa - april 2016.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Službena upotreba jezika u postupku” – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – sa aspekta Ustava, zakona, Evropske konvencije za ljudska prava, ali i prakse domaćih i Evropskog suda za ljudska prava.

„Advokatska kancelarija” 19. broj časopisa - mart 2016.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi” – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji ukazuje na zauzete stavove u odlukama Ustavnog suda o pravnoj prirodi zarade i drugih primanja, ugovaranja iste i uređivanja prava i obaveza zaposlenih u delu zarada i drugih primanja, a naročito imajući u vidu visoko određeni revizijski cenzus i izbegavanje da se o određenim pravnim pitanjima i postojećoj neujednačenoj sudskoj praksi Vrhovni kasacioni sud izjasni, zbog čega ovi stavovi imaju poseban značaj.

„Advokatska kancelarija” 18. broj časopisa - februar 2016.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u decembru 2015. godine i januaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Izmene pravosudnih zakona” – prikaz izmena zakona i novih zakona koji regulišu srpsko pravosuđe. U okviru ovog teksta prikazane su najvažnije novine vezane za sudstvo, tužilaštvo, javne beležnike…Dipl. prav. Jelena Petrović

„Advokatska kancelarija” 17. broj časopisa - januar 2016. - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2015. godini

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka
iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2015. godini

Nakon velikog interesovanja povodom izdavanja “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini”, kojom smo započeli jednu svojevrsnu tradiciju, predstavljamo Vam novo i sveobuhvatno izdanje zbirke svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2015. godine.

„Advokatska kancelarija” 16. broj časopisa - decembar 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata” – prikaz najvažnijih odredaba zakona koji predstavlja novi pokušaj legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji bi prema njegovom predlagaču najzad trebalo da reši ovo pitanje. Dipl. prav. Jelena Petrović

„Advokatska kancelarija” 15. broj časopisa - novembar 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Tekst o primeni odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi, nezakonitom postupanju prvostepenih sudova i nepostojanju sankcije za takvo postupanje.

„Advokatska kancelarija” 14. broj časopisa - oktobar 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tekst koji se bavi spornim pitanjima u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka, kroz navođenje stavova Apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda kao i Ustavnog suda, ukazujući na  potrebu ujednačavanja prakse u ovoj oblasti.

„Advokatska kancelarija” 13. broj časopisa - septembar 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u julu i avgustu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Izmene Zakona o hipoteci”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst ukazuje na glavne izmene zakona i daje objašnjenja istih, uzimajući u obzir obrazloženja predlagača zakona i njegove namere, čiji je cilj reafirmacija vansudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekovane nepokretnosti i viši stepen pravne i ekonomske sigurnosti.

„Advokatska kancelarija” 11-12. broj časopisa - jul-avgust 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u junu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je „ Zatezna kamata na troškove  parničnog postupka – rešenje višegodišnje neujednačenosti sudske prakse i komentar novog stava VKS-a o postojanju prava na ovu kamatu. Autor dipl. prav. Nikola Aleksić.

● “Zakasnela naplata „solidarnog poreza” kao tema za razmišljanje – kontroverzni zakon koji je prestao da važi, ali i dalje izaziva nedoumice. – dipl. prav. Nenad Jevtić

„Advokatska kancelarija” 10. broj časopisa - jun 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u maju 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona“, kao prikaz najvažnijih odredaba posebnog zakona o zaštiti ovog, kod nas naročito, ugroženog prava. Autor dipl. prav. Jelena Petrović.

● “Sporazum o priznanju krivičnog dela”, komentar Dr Milana Škulića o specifičnom krivično-procesnom institutu koji u praksi sve više uzima maha.

„Advokatska kancelarija” 9. broj časopisa - maj 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u aprilu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi“, koja ukazuje na teškoće prilikom tumačenja, kako od strane sudova tako i od strane parničnih stranaka u vezi sa ovako postavljenim zahtevom. Autor Milana Ivanić, viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

● U rubrici Reč kolege – “De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, piše o zakonskom rešenju suprotnom prirodi kapitalnog dobitka.

„Advokatska kancelarija” 8. broj časopisa - april 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je „Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava“,koji je kao izvršna isprava uveden izmenama Zakona o radu iz jula 2014. godine – ukazivanje na određene prednosti, ali i mane ove izvršne isprave iz ugla sudije Privrednog apelacionog suda Mladena Nikolića.

„Advokatska kancelarija” 7. broj časopisa - mart 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji”. Dr Dragan Obradović. Jedno od osnovnih prava koja pripadaju licima lišenim slobode u različitim vrstama kaznenih postupaka – prekršajni postupak, krivični postupak, je pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako se to pravo ostvaruje u uslovima izolacije u Republici Srbiji predmet je ove teme.

„Advokatska kancelarija” 6. broj časopisa - februar 2015.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u januaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

● Nova rubrika pod nazivom Važno obaveštenje o Primeni Uredbe o paušalnom oporezivanju advokata – zvanično mišljenje ministarstva finansija o oporezivanju advokata u zavisnosti da li su podneli žalbu na prethodno doneto rešenje.

„Advokatska kancelarija” 5. broj časopisa - januar 2015. - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini

U januarskom broju časopis „Advokatska kancelarija“ sa specijalnim poklon dodatkom

Najaktuelnija praksa Vrhovnog kasacionog suda
Jedinstvena i sveobuhvatna, a pre svega korisna zbirka svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2014. godine za rad advokata.

Sadržaj zbirke:

Zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2014. godini.

Najznačajnija i najnovija praksa VKS u oblasti:

· krivičnog prava,
· parničnog postupka,
· sudska nadležnost,
· suđenje u razumnom roku,
· upravnog spora,
· radnog prava…

„Advokatska kancelarija” 4. broj časopisa - decembar 2014.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

Tema broja je “Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo” u vezi sa praksom da za saobraćajne prekršaje odgovara i pravno lice i u situaciji kada za to nema osnova. Autor: dipl. prav. Nenad Jevtić.

„Advokatska kancelarija” 3. broj časopisa - novembar 2014.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

Tema broja je „Produženje pritvora i rokovi“, obzirom na značaj pritvora kao instituta krivičnog procesnog prava, njegovu restriktivnu primenu i dileme u domaćoj sudskoj praksi. Autor Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

„Advokatska kancelarija” 2. broj časopisa - oktobar 2014.

„Skrećemo pažnju“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

Tema broja je „Sporne odredbe novog Zakona o prometu nepokretnosti“ – autor advokat Neđo Jovanović. Isključiva nadležnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, odnos ovog zakona prema Ustavu RS i kolizija sa Zakonom o advokaturi.

„Advokatska kancelarija” 1. broj časopisa - septembar 2014.

– Tema broja: Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi VKS-a
– Zloupotreba položaja odgovornog lica – Dr Nedeljko Jovančević
– Žalba protiv prvostepene presude po novom ZKP-u – Dr Milan Škulić
– Aktuelna sudska praksa – Nova praksa u vezi sa suđenjem u razumnom roku
– Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu – Sudija Jasminka Obućina
– Specijalni dodatak – Tužba radi prenosa registracije naziva nacionalnih internet domena

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.