Jeste li ikad seli u svoju stolicu, okrenuli se oko sebe i postavili pitanje?

Šta je
najskuplje
u vašoj kancelariji?

Jeste li ikad seli u svoju stolicu, okrenuli se oko sebe i postavili pitanje?

Šta je
najskuplje
u vašoj kancelariji?

VREME!

VREME!

Prema istraživajima magazina National Jurist na uzorku od 60.000 advokata u celom svetu, došlo se do zaključka da advokat potroši čak 48% svog vremena na administrativne poslove.

Što čini da je skoro pola radnog vremena advokata nenaplativo!

Hajde da zajedno povećamo vrednost vašeg vremena!

Prema istraživajima magazina National Jurist na uzorku od 60.000 advokata u celom svetu, došlo se do zaključka da advokat potroši čak 48% svog vremena na administrativne poslove.

Što čini da je skoro pola radnog vremena advokata nenaplativo!

Hajde da zajedno povećamo vrednost vašeg vremena!

ADVOKAT LIDER

Najnovija unapređena verzija programa za kompletno vođenje advokatske kancelarije

✓ Svi podaci o predmetima sa spisima na jednom mestu

✓ Rokovnik i dnevne obaveze

✓ Finansije i fakture

✓ Izveštaji i statistika

✓ Kompletna kancelarija dostupna u par klikova

Pomoću Advokat Lider programa možete lakše da organizujete svakodnevne aktivnosti Vaše advokatske kancelarije i da rad učinite efikasnijim.

ADVOKAT LIDER

Najnovija unapređena verzija programa za kompletno vođenje advokatske kancelarije

✓ Svi podaci o predmetima sa spisima na jednom mestu
✓ Rokovnik i dnevne obaveze
✓ Finasije i fakture
✓ Izveštaji i statistika
✓ Kompletna kancelarija dostupna u par klikova

Pomoću Advokat Lider programa možete lakše da organizujete svakodnevne aktivnosti Vaše advokatske kancelarije i da rad učinite efikasnijim.

U proseku je potrebno oko 2 minuta da unesete jedan Vaš aktivni predmet koji Vam se nalazi u papirima i dokumentima, a samo par sekundi da ga pronađete.

U proseku je potrebno oko 2 minuta da unesete jedan Vaš aktivni predmet koji Vam se nalazi u papirima i dokumentima, a samo par sekundi da ga pronađete.

20 godina sa Vama

Dodavanje klijenta / stranke

• Unosom osnovnih podataka o klijentu formirate Vašu bazu klijenata.

• Baza klijenata Vam je dostupna na jedan klik.

• Možete imati i evidenciju svih stranaka (sudije, suprotna strana, veštaci, izvršitelji i ostali).

Dodavanje klijenta/stranke

• Unosom osnovnih podataka o klijentu formirate Vašu bazu klijenata.

• Baza klijenata Vam je dostupna na jedan klik.

• Možete imati i evidenciju svih stranaka (sudije, suprotna strana, veštaci, izvršitelji i ostali).

Formiranje predmeta

• Za svakog klijenta možete dodati jedan ili više predmeta sa osnovnim podacima

• Po potrebi dostupna su vam polja i za evidenciju ostalih korisnih podataka

Formiranje predmeta

• Za svakog klijenta možete dodati jedan ili više predmeta sa osnovnim podacima

• Po potrebi dostupna su vam polja i za evidenciju ostalih korisnih podataka

Podnesci (Dokumenti)

• Advokat lider sadrži bazu sa preko 1200 modela ugovora i obrazaca uvek usklađenih sa zakonskim izmenama, o čemu brine naša pravna redakcija.

• Toj bazi možete dodati i vaše primere ili koristiti postojeće primere sa vašeg računara.

Podnesci (Dokumenti)

• Advokat lider sadrži bazu sa preko 1200 modela ugovora i obrazaca uvek usklađenih sa zakonskim izmenama, o čemu brine naša pravna redakcija.

• Toj bazi možete dodati i vaše primere ili koristiti postojeće primere sa vašeg računara.

Rokovnik

U ROKOVNIKU možete voditi sva bitna kalendarska dešavanja:

• Ročišta
• Krajnje rokove
• Sastanke
• Obaveze
• Eventualnu hronologiju dešavanja

Rokovnik se nalazi na početnoj strani i daje listu dnevnih i ostalih obaveza, što smanjuje mogućnost propuštanja ključnih obaveza.

Možete da organizujete i pratite sve obaveze na višem nivou, uz mogućnost alarmiranja i podele po prioritetima.

Rokovnik

U ROKOVNIKU možete voditi sva bitna kalendarska dešavanja:

• Ročišta
• Krajnje rokove
• Sastanke
• Obaveze
• Eventualnu hronologiju dešavanja

Rokovnik se nalazi na početnoj strani i daje listu dnevnih i ostalih obaveza, što smanjuje mogućnost propuštanja ključnih obaveza.

Možete da organizujete i pratite sve obaveze na višem nivou, uz mogućnost alarmiranja i podele po prioritetima.

Zadaci

U ZADACIMA možete delegirati poslovima saradnika i zaposlenih u vašoj advokatskoj kancelariji.

Možete da organizujte rad u kancelariji, pratite izvršavanje poslova i uspešnost za svakog zaposlenog.

Zadaci

U ZADACIMA možete delegirati poslovima saradnika i zaposlenih u vašoj advokatskoj kancelariji.

Možete da organizujte rad u kancelariji, pratite izvršavanje poslova i uspešnost za svakog zaposlenog.

Finansije i honorari

U Advokat Lideru možete voditi kompletne finansije:

• Dodavanja honorara (zaduženja)
• Troškovnik
• Uplate klijenta
• Fakturisanje
• Rokove plaćanja
• Finansijsku analitiku

Veoma detaljno u skladu sa vašim zahtevima i potrebama. Sadrži prikaz svih finansijskih stavki koje ste evidentirali za predmet.

Stavke honorara smo podelili na tri tipa:

1. Honorar prema ugovorenom (paušalnom) iznosu
2. Honorar po Advokatskoj tarifi
3. Honorar po satu

Finansije i honorari

U Advokat Lideru možete voditi kompletne finansije:

• Dodavanja honorara (zaduženja)
• Troškovnik
• Uplate klijenta
• Fakturisanje
• Rokove plaćanja
• Finansijsku analitiku

Veoma detaljno u skladu sa vašim zahtevima i potrebama. Sadrži prikaz svih finansijskih stavki koje ste evidentirali za predmet.

Stavke honorara smo podelili na tri tipa:

1. Honorar prema ugovorenom (paušalnom) iznosu
2. Honorar po Advokatskoj tarifi
3. Honorar po satu

Pretraga / Statistika

Uzmimo realan primer iz prakse: dobili ste poziv za ročište i potrebno Vam je da pronađete predmet za klijenta kog zastupate, a pritom trenutno znate samo datum ročišta i broj predmeta.

Napredna pretraga Vam omogućava da pronađete predmet u najkraćem roku jer sadrži po više od 20 kriterijuma za pretragu bilo predmeta, klijenata ili dokumenata.

Pretraga / Statistika

Uzmimo realan primer iz prakse: dobili ste poziv za ročište i potrebno Vam je da pronađete predmet za klijenta kog zastupate, a pritom trenutno znate samo datum ročišta i broj predmeta.

Napredna pretraga Vam omogućava da pronađete predmet u najkraćem roku jer sadrži po više od 20 kriterijuma za pretragu bilo predmeta, klijenata ili dokumenata.

✓ Jednostavan prelazak na novi način rada

✓ 2 minuta za unos svakog predmeta i par sekundi za ponovo nalaženje

✓ Ne morate se dodatno prilagođavati ni menjati Vaš ustaljeni načlin rada

✓ Svi predmeti na jednom mestu

Jednostavan prelazak na novi način rada

2 minuta za unos svakog predmeta i par sekundi za ponovno nalaženje

Ne morate se dodatno prilagođavati ni menjati Vaš ustaljeni način rada

Svi predmeti na jednom mestu

Ova opcija se koristi kod promene faze predmeta, odnosno promene poslovnog broja. Podaci: Vrsta i Osnov predmeta, Poslovni/sudski broj i ostali službeni podaci u vezi sa predmetom, će biti sačuvani i dostupni u kartici Istorija, u okviru istog predmeta. Na taj način će Vam biti omogućeno da u navedena polja unesete podatke iz nove faze predmeta.
Predmete možete pretraživati i po brojevima iz istorije, tj.po službenim brojevima predmeta čije su faze završene.

Pored advokatske tarife u finasijama, nadležnosti sudova u evidenciji poslovnog broja predmeta, u Advokat lideru možete koristiti i veoma obimnu bazu modela podnesaka, ugovora, obrazaca i akata. Baza sadrži preko 1.000 modela koji se svakodnevno ažuriraju i usklađeni su sa svim zakonskim promenama. Na raspolaganju Vam je kompletna baza koja je podeljena po oblastima. Postoji i rubrika Moji modeli koja pruža mogućnost da neki model sami kreirate i u Advokat lideru oformite sopstvenu zbirku modela.
Kalkulator sudskih taksi - Namenjen je za obračun sudskih taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama. Moguće jednostavno i precizno obračunati takse po svim postupcima, po svim podnescima, odlukama ili radnjama.Predmete možete pretraživati i po brojevima iz istorije, tj.po službenim brojevima predmeta čije su faze završene.

Vi možete birati ko, šta i kada može da vidi i koristi u bazi vaših klijenata i predmeta.
Postoje 4 nivoa privilegija koje možete dodeljivati vašim saradnicima, a za svaku od njih možete izabrati prava i dostupnost opcija. Veoma napredan način da delegirate vašom kancelarijom.
Korisnici sa najvišim nivoom privilegija, mogu jednim klikom da predmet zaključaju. Na taj način zaključani predmet mogu samo oni da vide.
Svaki korisnik se na početku rada loguje u program i time se beleži ko je šta evidentirao ili izmenio.

Rezervna bezbednosna kopija baze vaših podataka (klijenata, predmeta i kompletne baze) čini najviši nivo sigurnog načina poslovanja. Mi Vam možemo obezbediti da pristup Vašim poverljivim poslovnim podacima imate samo Vi i da isti uvek budu na sigurnom. Sigurnosno arhiviranje baze se može vršiti na nekom od računara u lokalnoj mreži, ali i van fizičke lokacije kacelarije.
Advokat Lider ima mogućnost da redukuje sistem rada i dozvoli da više korisnika može istovremeno pristupiti predmetu, ali da samo jedan menja podatke uz obaveštenja ostalim korisnicima koji u tom trenutku vrše pregled predmeta.

Pre uvođenja aplikacije u opreativni rad, neophodno je izvršiti početna podešavanja u skladu sa vašim potrebama i željama. Pre svega, vrši se podešavanja svih štampanih dokumenata, poput računa, izveštaja, troškovnika i drugih, sa Vašim logom i podacima koje Vi želite.
Kako bi rad u Advokat lideru bio što konforniji i jednostaviji, moguće je postaviti veći broj šifarnika u skladu sa vašim željama i terminima koje koristite. Oni će biti od velike pomoći prilikom evidentiranja različitih podataka u vezi sa predmetima. Vrste predmeta, modela, podsetnika, vrste honorara jesu samo neke od mogućih podašavanja u skladu sa vašim potrebama.
Šifarnike i ostala podešavanja u slučaju potrebe, moguće je naknadno menjati i dodavati i to iz predmeta, tj.prilikom evidencije podataka u predmetu.

Uvođenje Advokat Lidera u operativno korišćenje podrazumeva da vi sa jednog manuelnog ili delimično elektronskog vođenja predmeta i posla, pređete na elektronski (savremen i efikasan) način poslovanja. Mi vam u tome možemo pomoći. Pre svega, možemo izvršiti kratku analizu vašeg dosadašnjeg načina rada i na osnovu toga, kao i našeg 20 godina dugog iskustva, predložimo kako da najjednostavnije pređete na efikasniji sistem rada i da u što kraćem roku koristite sve prednosti koje Advokat Lider može da vam donese.
U slučaju da imate tabele ili baze klijenata i predmeta, te podatke možemo da migriramo u bazu Advokat lidera, što čini veliko olakšanje za početak operativnog rada i vašu efikasnost. Postoje i drugi načini za efikasnu implementaciju savremenog sistema poslovanja. Dozvolite da vam to pokažemo.

Video

• Unosom osnovnih podataka o klijentu formirate Vašu bazu klijenata.

• Baza klijenata Vam je dostupna na jedan klik.

• Možete imati i evidenciju svih stranaka (sudije, suprotna strana, veštaci, izvršitelji i ostali).

• Za svakog klijenta možete dodati jedan ili više predmeta sa osnovnim podacima

• Po potrebi dostupna su vam polja i za evidenciju ostalih korisnih podataka

• Advokat lider sadrži bazu sa preko 1200 modela ugovora i obrazaca uvek usklađenih sa zakonskim izmenama, o čemu brine naša pravna redakcija.

• Toj bazi možete dodati i vaše primere ili koristiti postojeće primere sa vašeg računara.

U ROKOVNIKU možete voditi sva bitna kalendarska dešavanja:

• Ročišta
• Krajnje rokove
• Sastanke
• Obaveze
• Eventualnu hronologiju dešavanja

Rokovnik se nalazi na početnoj strani i daje listu dnevnih i ostalih obaveza, što smanjuje mogućnost propuštanja ključnih obaveza.

Možete da organizujete i pratite sve obaveze na višem nivou, uz mogućnost alarmiranja i podele po prioritetima.

U ZADACIMA možete delegirati poslovima saradnika i zaposlenih u vašoj advokatskoj kancelariji.

Možete da organizujte rad u kancelariji, pratite izvršavanje poslova i uspešnost za svakog zaposlenog.

U Advokat Lideru možete voditi kompletne finansije:

• Dodavanja honorara (zaduženja)
• Troškovnik
• Uplate klijenta
• Fakturisanje
• Rokove plaćanja
• Finansijsku analitiku

Veoma detaljno u skladu sa vašim zahtevima i potrebama. Sadrži prikaz svih finansijskih stavki koje ste evidentirali za predmet.

Stavke honorara smo podelili na tri tipa:

1. Honorar prema ugovorenom (paušalnom) iznosu
2. Honorar po Advokatskoj tarifi
3. Honorar po satu

Uzmimo realan primer iz prakse: dobili ste poziv za ročište i potrebno Vam je da pronađete predmet za klijenta kog zastupate, a pritom trenutno znate samo datum ročišta i broj predmeta.

Napredna pretraga Vam omogućava da pronađete predmet u najkraćem roku jer sadrži po više od 20 kriterijuma za pretragu bilo predmeta, klijenata ili dokumenata.

Zakažite prezentaciju

Prijavu možete izvršiti putem e-maila ili telefonskim pozivom
na 026/644-430 – lok 3


A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Advokat Lidera?

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspologanju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER


Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.