Advokat lider

Za kompletno funkcionisanje savremene advokatske kancelarije

Svaki segment u Vašem svakodnevnom radu sa predmetima, organizacijom poslovanja, arhivom, traganjem za podacima, organizacijom obaveza, podelom posla, sastavljanjem troškovnika i ostalim svakodnevnim obavezama, može se znatno ubrzati. Elektronski način poslovanja postaje dominantan u odnosu na stare metode rada, a produktivnost i efikasnost, kao merilo uspešnosti u direktnoj su vezi sa upotrebom informacionih tehnologija koje podržavaju te procese.

Advokat Lider: logo

GLAVNE PREDNOSTI

  • Sve svakodnevne aktivnosti  možete obavljati lakše i brže.
  • Jednostavna evidencija klijenata i predmeta
  • Mogućnost vođenja svih vrsta honorara, troškova zastupanja.
  • Izrada finansijskih izveštaja po različitim kriterijumima
  • Planiranje obaveza, termini i rokovnik
  • Sveobuhvatna baza modela, podnesaka, obrazaca…
  • Statistika poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, prema sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima i mnogo drugih opcija

  • Daljinski pristup (samo za mrežnu verziju) – obezbeđen rad i sa udaljenog računara (lap-top) van kancelarije, tako da samo Vi možete pristupiti bazi podataka koja se nalazi u Vašoj kancelariji

  • Kalkulator sudskih taksi – precizan obračun sudskih taksi po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama

“Izuzetno sam zadovoljan uslugom koju pružate, a naročito sa ažuriranjem baze propisa i sa informisanjem o bitnim novim propisima.”

K. Bobot, Advokat, Beograd

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Advokat Lider: Evidencija klijenata i predmeta

Evidencija klijenata i predmeta

Vođenje elektronskog registra klijenta, sa dosijeima i svim spisima predmeta…

Advokat Lider: Pretrage i dostupnost podataka

Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd…

Advokat Lider: Baza modela, obrazaca, ugovora i podnesaka

Baza modela, obrazaca, ugovora i podnesaka

Sveobuhvatna datoteka modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti rada advokata…

Advokat Lider: Rokovnik termin kalendar

Rokovnik termin kalendar

Unos novih i pregled evidentiranih rokova, termina, podsetnika, ročišta i obaveza sa kalendarskim pregledom svih obaveza…

Advokat Lider: Honorar menadžer

Honorar menadžer

Mogućnost vođenja svih vrsta honorara, troškova zastupanja, troškovnik…

Advokat Lider: logo

Daljinski pristup (samo za mrežnu verziju)

Rad i sa udaljenog računara (lap-top) van kancelarije, koristeći savremene sisteme komunikacije…

Advokat Lider: Statistika

Statistika

U svakom trenutku moguće je napraviti statistiku poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, prema sudiji, sudu, vrsti dokumenata…

Advokat Lider: Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator sudskih taksi

Namenjen za obračun sudskih taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama…

A kako Advokat Lider funkcioniše u praksi?

VIDEO UPUTSTVA

Advokat lider – Podsetnik rokovnik

Kreiranje podsetnika u programskom paketu Advokat lider

Advokat lider – Kreiranje predmeta

Kreiranje predmeta u programskom paketu Advokat lider

Advokat lider – Kreiranje novog klijenta

Kreiranje novog klijenta u programskom paketu Advokat lider

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Jedinstvenost stručnih štampanih izdanja karakterišu autorski tekstovi i komentari stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Dr. Milan Škulić, Mr. Sretko JankoviĆ, Borivoje Gajić, Dr. Dragica Popesku, Dr. Nedeljko Jovančević, Stevan Radunović, Branislav Cvetković, Ruža Urošević

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Advokat Lidera?

Podrška u primeni propisa

Stručan tim podrške Profi Sistema uvek je dostupan i na usluzi korisnicima, kako bi svi problemi i nedoumice bili blagovremeno i kvalitetno rešeni.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspologanju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.