Search

Proizvodi

Elektronska i štampana izdanja iz oblasti prava

Profi Sistem Com preko 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

ELEKTRONSKA IZDANJA

Praćenje i primena zakonske regulative sa sveobuhvatnim bazama propisa, sudske prakse i službenih mišljenja, modela i obrazaca, obračunavanje kamata, evidencije klijenata i predmeta, različite vrste podsetnika i rokovnika za sve vaše obaveze je pojednostavljeno uz softverska rešenja i programe koje razvija Profi Sistem.

PROPIS SOFT

Program sa kompletnom bazom propisa, sudske prakse, sl. mišljenja, modela i obrazaca, stručnim komentarima i objašnjenjima redakcije, instrukcijama i odgovorima na najčešća pitanja za olakšano praćenje i primenu propisa.

Dodatne opcije i specijalizacija samog programa za svaku profesiju čine ovaj program jedinstvenim.

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i štampano stručno izdanje.

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA

Specijalizovani program – detaljno i u prvom planu sve što se direktno odnosi na rad javnih preduzeća: instrukcije za primenu propisa, tumačenja, komentari, mišljenja, odgovori na najčešća pitanja od strane vaših kolega, modeli akata, napomene naše redakcije…

ARHIVATOR

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

PROSVETA U PRAKSI

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama namenjen je direktorima, sekretarima, službama finansija, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

ŠTAMPANA IZDANJA

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja kroz koja dajemo autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Stručni časopis za advokate i pravnike koji prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove eminentnih stručnjaka iz različlitih oblasti prava.

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2022. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2021. GODINI

KOMPLET OD 3 ZBIRKE ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

KOMPLET BILTENA JAVNIH NABAVKI

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

BILTEN JAVNIH NABAVKI - STRUČNI ČASOPIS ZA USPEŠNO SPROVODENJE JAVNIH NABAVKI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2019. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2017. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2016. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2015. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2014. GODINI

KOMPLET OD 6 ZBIRKI ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari