• Početna
  • Profi Sistem elektronska i štampana izdanja

Profi Sistem elektronska i štampana izdanja

Profi Sistem Com punih 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

ELEKTRONSKA IZDANJA

Praćenje i primena zakonske regulative sa sveobuhvatnim bazama propisa, sudske prakse i službenih mišljenja, modela i obrazaca, obračunavanje kamata, evidencije klijenata i predmeta, različite vrste podsetnika i rokovnika za sve vaše obaveze je pojednostavljeno uz softverska rešenja i programe koje razvija Profi Sistem.

PROPIS SOFT

Program sa kompletnom bazom propisa, sudske prakse, sl. mišljenja, modela i obrazaca, stručnim komentarima i objašnjenjima redakcije, instrukcijama i odgovorima na najčešća pitanja za olakšano praćenje i primenu propisa.

Dodatne opcije i specijalizacija samog programa za svaku profesiju čine ovaj program jedinstvenim.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Unapređena baza Propis Soft za sigurno i uspešno sprovođenje javnih nabavki, sa konsultacijama i štampanom literaturom.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

Savetnik za JP

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA

Specijalizovani program – detaljno i u prvom planu sve što se direktno odnosi na rad javnih preduzeća: instrukcije za primenu propisa, tumačenja, komentari, mišljenja, odgovori na najčešća pitanja od strane vaših kolega, modeli akata, napomene naše redakcije…

Arhivator

ARHIVATOR

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom

RPO

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

PUP

PROSVETA U PRAKSI

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama namenjen je direktorima, sekretarima, službama finansija, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara i rokova i termina.

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje
+
Specijalizovane servise za primenu propisa u privrednim društvima

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

ŠTAMPANA IZDANJA

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja kroz koja dajemo autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Stručni časopis za advokate i pravnike koji prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove eminentnih stručnjaka iz različlitih oblasti prava.

Izlazi jednom mesečno.

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2022. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2021. GODINI

3Zbirke

KOMPLET OD 3 ZBIRKE ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

KOMPLET BILTENA JAVNIH NABAVKI

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

BILTEN JAVNIH NABAVKI - STRUČNI ČASOPIS ZA USPEŠNO SPROVODENJE JAVNIH NABAVKI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2019. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2017. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2016. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2015. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2014. GODINI

6Zbirki

KOMPLET OD 6 ZBIRKI ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ('Sl. glasnik RS', br. 91/2019) SA KOMENTARIMA NOVINA ZA PRAKTIČNU SVAKODNEVNU PRIMENU

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA („SL. GLASNIK RS“, BR. 54/2019) + CD sa modelima novih i usklađenih akata

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + ELEKTRONSKO IZDANJE

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA I DOPUNA ZAKLJUČNO SA 2016.

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

BILTEN JAVNIH NABAVKI - STRUČNI ČASOPIS ZA USPEŠNO SPROVODENJE JAVNIH NABAVKI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2019. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2018. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2017. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2016. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2015. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2014. GODINI

Komplet zbirki

KOMPLET OD 4 ZBIRKE PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

PRIRUČNIK ZA PRIMENU NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA

Zakon o javnim nabavkama sa komentarima najnovijih izmena i dopuna

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA SA KOMENTARIMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

ZAKON O RADU SA KRATKIM KOMENTARIMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA I IZBOROM SUDSKE PRAKSE, SLUŽBENIH MIŠLJENJA I MODELA AKATA

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA, KOMENTARIMA I SUDSKOM PRAKSOM

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA

Krivični zakonik sa najnovijim izmenama i kratkim komentarom

KRIVIČNI ZAKONIK SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I KRATKIM KOMENTAROM

Javno beležništvo - Pravna regulativa, obrasci i buduća primena

JAVNO BELEŽNIŠTVO - PRAVNA REGULATIVA, OBRASCI I BUDUĆA PRIMENA

Kratki komentar osnovnih modifikacija krivičnog procesnog prava Srbije

KRATKI KOMENTAR OSNOVNIH MODIFIKACIJA KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA SRBIJE

PRAVNI PORTAL

Besplatan internet servis koji prati sva aktuelna pravno – stručna dešavanja u zemlji. Namenjen komunikaciji i razmeni mišljenja čitalaca iz različitih oblasti prava.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.