Search

O nama

Profi Sistem Com punih 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnih organa i institucija, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Naši projekti kroz vremeplov

2023.
USKLAĐIVANJE PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.5) SA NOVOM ADVOKATSKOM TARIFOM

Izmene programa izvršene u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u „Sl. glasniku RS”, br. 43/2023 od 26. maja 2023. god.

2023.
UNAPREĐENA VERZIJA PROGRAMA ARHIVATOR
Arhivska knjiga – uvoz već postojeće arhivske knjige iz excel-a. Ovim omogućavate dalju dopunu arhivske knjige kroz program na brži i jednostavniji način. Lista kategorija u šifrarniku – povećan je broj dozvoljenih karaktera za upis naziva kategorije. Optimizacija otvaranja postojećih fascikli – brže otvaranje fascikli u kojima se nalazi veliki broj dokumenata. Ostala tehnička unapređenja.
2022.
PROPIS SOFT

Obogaćen praksom Evropskog suda za ljudska prava protiv druguh država.

2022.
ARHIVATOR
Izrađen novi program za elektronsko arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa važećim zakonom, kako bismo omogućili svim pravnim licima da ispune svoje obaveze.
2022.
OBJAVLJEN PRVI BROJ ČASOPISA „RAD, PRAVA I OBAVEZE“

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima sa osvrtom i na javna preduzeća.

2022.
ČASOPIS “ADVOKATSKA KANCELARIJA” IZLAZI KAO ONLINE IZDANJE

Na povećanom broju strana sa novim rubrikama i ima mogućnost pristupa sa svih računara i mobilnih uređaja. Takođe je zadržan i štampani format, gde će pored novogodišnje zbirke sudske prakse, izlaziti i više puta u toku godine kao zbir svih najčitanijih tema.

2021.
NOVA VERZIJA PROFI OBRAČUN KAMATA v7 (7.0.0.0)
Novi način otplate kredita, nova vrsta stope, primena nove stope pri izradi plana otplate kredita, izrada plana otplate kredita po stopama BELIBOR-a, Nova vrsta obračuna, Promena dizajna, Ostala tehnička unapređenja koja se tiču ažuriranja programa putem interneta.
2021.
OBJAVLJEN PRVI WEBINAR U ORGANIZACIJI PROFI SISTEMA
Webinari u organizaciji Profi Sistema zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu, u skladu sa sugestijama i pitanjima naših korisnika, a sa idejom davanja rešenja za primenu novoobjavljenih propisa i propisa koji su već na snazi, kojima možete pristupiti neograničeni broj puta u svakom trenutku sa svakog uređaja. Konkretni odgovori za praktičnu primenu propisa iz svih oblasti prava.
2021.
OBJAVLJEN PRVI BROJ ČASOPISA „PROSVETA U PRAKSI“
Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama namenjen je direktorima, sekretarima, službama finansija, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.
2020.
NOVA VERZIJA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.0)
Kompletno izmenjena verzija programa Predmeti-Utuženja koja kao i prethodna pre svega ima za cilj da se na jednom mestu vrši evidencija i praćenje predmeta i stranaka ali sa mnogobrojnim unapređenjima:
2019.
2019. SVEČANO OBELEŽEN JUBILEJ - 5 GODINA JEDINOG STRUČNOG ČASOPISA ZA ADVOKATURU „ADVOKATSKA KANCELARIJA“

Povod da se zahvalimo svim saradnicima i zaposlenima koji su podelili svoje znanje i vreme sa svima nama. Postavljeni su visoki standardi koje ćemo u narednom periodu održavati i raditi na daljem unapređenju.

2019.
ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA

Objavljena knjiga Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa prikazom i komentarom izmena ("Sl.Glasnik RS", br. 54/2019) i CD sa preko 70 modela novih i usklađenih akata (ISBN 978-86-89321-22-7) Autor prikaza i komentara: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

2019.
ADVOKAT LIDER
Redizajn programa, unapređena pretraga, prilagođen prikaz i dodate nove funkcionalnosti.
 
 
2019.
PREDMETI –UTUŽENJA
Uvedeno automatsko ažuriranja modela, poboljšanja postojećih funkcija u programu, unapređenje pretrage i redizajn.
 
 
 
 
2019.
UNAPREĐENJE SVIH PROGRAMA
Svim programima iz naše ponude je unapređen sistem internet ažuriranja podataka i verzije programa.
 
 
 
 
2019.
PUŠTEN NOVI SAJT PROFI SISTEM COM
Potpuno redizajniran i prilagođen prikazu na različitim uređajima, omogućava olakšano kretanje posetioca i brzo dolaženje do potrebnih informacija.
 
 
 
 
 
 
2018.
PROFI OBRAČUN KAMATA V.6
Unapređenje programa za obračun kamata, dodate nove opcije, metode i ostala tehnička unapređenja.
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.
PREDMETI – UTUŽENJA
Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta. Efikasnije vođenje i praćenje svih vrsta predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporovi i drugi postupci, kao i finansije sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.
2018.
POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK
Specijalizovano izdanje namenjeno privrednim društvima, usklađeno sa novim Zakonom o privrednim društvima. Detaljno i u prvom planu propisi iz Vaše oblasti poslovanja. Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju. Vaš lični pomoćnik u primeni propisa – Vi pitate, mi odgovaramo! Izvršena unapređenja svih online verzija programa Propis Soft.
2017.
SPECIJAL ZUP
Paket stručne literature za sprovođenje upravnih postupaka. Paket obuhvata sve što je potrebno za primenu ZUP-a: autorske komentare, objašnjenja i instrukcije za vodjenje upravnih postupaka, službena mišljenja i uputstva nadležnih organa, modele akata za primenu novog ZUP-a, odgovore na najčešće postavljana pitanja kao i sistem za obaveštavanje o izmenama. Izvršena unapređenja svih online verzija programa Propis Soft.
2016.
KALKULATOR SUDSKIH TAKSI
Namenjen za obračun sudskih taksi. Sadrži precizne obračune po svim postupcima, podnescima, odlukama i radnjama. Implementiran u postojeću verziju programa Propis Soft. Takođe, uneta su unapređenja online verzije Propis Soft-a, Advokat Lidera, kao i usklađivanja Profi Obračuna kamata v5 sa izmenama zakonske regulative.
2015.
PROFI OBRAČUN KAMATA V.5
Nova verzija programa za obračun kamata, usklađena sa svim zakonskim regulativama, dodate nove vrste kamatnih stopa i novi načini obračunavanja kamata.
2015.
ADVOKATSKI ROKOVNIK
Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka, kao i svih ostalih vrsta obaveza koje je moguće individualno prilagoditi ličnim potrebama. Unapređena Info Pravnim Servisom preko koga dobijate razna obaveštenja i korisne informacije.
2014.
STRUČNA ŠTAMPANA IZDANJA

Štampanim stručnim izdanjima novih zakona, izmenama i dopunama zakona (često sa konkretnim modelima i obrascima za primenu) proširujemo delovanje našeg rada. Prvi objavljujemo komentare novih zakona i dajemo praktična rešenja za njihovu primenu.

2014.
PROPIS SOFT V. 6
Potpuno nova verzija programa sa novim opcijama za lakšu pretragu baze podataka, unapređen dizajn, obogaćena baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca.
2014.
ADVOKATSKA KANCELARIJA
Jedini stručni časopis za advokate čiju jedinstvenost predstavljaju komentari istaknutih stručnjaka iz svih oblasti prava, izbor najaktuelnije sudske prakse, praktična primena njegovog sadržaja u radu advokata i reč kolege. Za kratko vreme dostiže veliki broj pretplatnika, sve je više autora koji žele da budu deo ovog izdanja. Izlazi jednom mesečno. Pretplatu dopunjujemo sa Zbirkom sudske prakse VKS-a.
2014.
PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK
Prvo specijalno izdanje pravne baze Propis Soft je namenjeno vaspitno – obrazovnim ustanovama, koje ima za cilj da obezbedi blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifičnih situacija koje se javljaju u pomenutim ustanovama. Pravna redakcija izuzetno stručno rešava sve nedoumice iz ove oblasti čime povećavamo zastupljenost kod obrazovnih ustanova.
2013.
PROPISI ALARM
Automatsko alarmiranje o svim novinama iz Vaše oblasti poslovanja. Propisi Alarm je opcija programa namenjena svima koji žele i imaju potrebu da posebno prate određene propise i budu blagovremeno obavešteni o njihovim izmenama i dopunama. Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja stižu na početnu stranu programa.
2013.
SPECIJAL JAVNE NABAVKE
Specijalno izdanje pravne baze Propis Soft koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki i Zakon o javnim nabavkama, sadržani su modeli i obrasci po vrstama i fazama postupka, službena mišljenja, stavovi RK, odgovori na najčešća pitanja. Uz mogućnost pravnih konsultacija u vezi sa nedoumicama i specificnim situacijama oko primene zakona.
2012.
ADVOKAT LIDER
Programski paket za kompletno poslovanje advokatske kancelarije . Elektronsko čuvanje i vođenje klijenata sa predmetima i spisima, sa opcijama za evidenciju i praćenje advokatskih honorara, rokova i termina. Singl i mrežna verzija.
2011.
PROPIS SOFT V.5
Nova usluga – Savetnik za primenu propisa koji ima za cilj da olakša primenu propisa. Ovom verzijom programa je zaokružena celina Propis Soft – Pravni portal – Profi Sistem sajt i Propis Soft Mobile koja čini svojevrsnu spregu usluga koje čine jedinstveni servis korisnicima. Ovim započinje jedna nova era u razvoju softvera u Srbiji. Unapređenje programa za obračun kamata.
2010.
PROPIS SOFT - ONLINE
PROPIS SOFT – ONLINE bez ograničenja! Verzija programa koja omogućava neograničen broj pristupa elektronskoj bazi propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca , kao i neograničenu količinu preuzetih podataka.
2010.
PROFI OBRAČUN KAMATA V.4
Nova verzija programa za obračun kamata.
2010.
PRAVNI PORTAL
Internet portal namenjen međusobnoj komunikaciji ljudi iz oblasti prava sa redakcijom koja prati aktuelne teme, obrađuje ih iz našeg ugla, podstiče kolege na komunikaciju i uključuje posetioce portala i druge pravne stručnjake. Izlaze dva broja časopisa „Pravni portal“.
2009.
PROPIS SOFT V.4
Naprednije rešenje evidencije klijenata koje može da komunicira sa prenosivim uređajima i mobilnim telefonom, moderniji razvojni alati, nova baza sa modernijim opcijama i internet ažuriranjem. Ova verzija našeg, sada već priznatog softverskog paketa, pored standardnih unapređenja na polju prava postaje podloga za online verziju koju u to vreme uveliko razvijamo.
2008.
UNAPREĐENA VERZIJA PROFI OBRAČUN POTRAŽIVANJA
Sistem za kompletno praćenje dužnika koji koriste veliki sistemi. Rađen je u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Udruženjem sudskih veštaka.
2007.
PROFI OBRAČUN KAMATA V.3
Pored najnovijih softverskih rešenja koja čine program izuzetno brzim i jednostavnim za rad, prvi put se uvode nove vrste obračuna. Evidencija obračuna i dužnika postaju sastavni deo programa,
2006.
PROPIS SOFT KOMPLET V.3
Prvi sistem kompletne kadrovske evidencije zdravstvenih centara. HACCP sistem bezbednosti hrane. Davanje konsultantskih usluga u vezi sa uvođenjem ISO 9001:2000 standarda. Propis Soft komplet plus ver. 3 (tzv. Elektronska kancelarija) sa unapređenim rokovnikom i potpuno novom modulom za vođenje predmeta (veći broj funkcija koje se objedinjujue u jednom paketu). Povećava se redakcija i broj honorarnih saradnika iz određenih oblasti.
2005.
PROFI OBRAČUN KAMATA V.2
Nova verzija programa unapređena na iskustvu korisnika i istinske interakcije korisnika i uređivačkog tima. Program za registraciju privrednih subjekata izlazi kao odgovor na novi Zakon o privrednim društvima u cilju da pomogne pravnim subjektima oko obavezne preregistracije. Druga verzija Advokatsko pravnog rokovnika na računaru čime je započet projekat Elektronska advokatska kancelarija.
2004.
PROFI OBRAČUN KAMATA
U septembru 2004. godine izlazi prva verzija Programa za obračun kamata. Prvi ozbiljan program te vrste u Srbiji sa kompletnom bazom kamatnih stopa od 1994. godine.
2004.
PROPIS SOFT V2
Unapređenja iz ugla pravnog urednika kao i jednostavniji proces instalacije i korišćenja. Posle ove verzije ukidamo obuku i instalaciju na terenu jer za tim više nije bilo potrebe.
2003.
PROFI ROKOVNIK
Rokovnik na računaru namenjen pre svega advokatima ali i svim pravnicima koji imaju potrebu da vode kvalitetnu evidenciju svojih slučajeva. Kvalitetno napravljena baza sa kartonima klijenata, njihovim slučajevima i svim podnescima, pretraga, podnesci, kao i klasičan deo sa rokovnikom. Izlazi kompletan softverski sistem namenjen Centrima za socijalni rad, a koji prihvata 34 grada u Srbiji.
2002.
PROPIS SOFT V1
Prva verzija softvera za primenu propisa. Primenom svojih iskustava stečenim u radu sa velikim sistemima (Sartid A.D,) učinili smo program najbržim i najbezbednijim na tržištu. Brze pretrage, jednostavan rad sa tekstovima i kvalitetna baza propisa (za koju je bio zadužen naš tim pravnika) nailaze na odobravanje od strane korisnika i stvaraju nam čvrstu poziciju na tržištu.

Mi smo prvi uradili

1. ONLINE verzija bez ograničenja Propis Soft, 2010. god. – verzija programa koja omogućava neograničen broj pristupa elektronskoj bazi propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca, kao i neograničenu količinu preuzetih podataka.
Sadržajno upotpunjenje programa dovodi da pravna baza ode korak dalje i dobije epitet sistem za primenu propisa u praksi.

2. PROPISI ALARM, 2013. god. – Automatsko alarmiranje o svim novinama iz Vaše oblasti poslovanja. Propisi Alarm je opcija programa namenjena svima koji žele i imaju potrebu da posebno prate određene propise i budu blagovremeno obavešteni o njihovim izmenama i dopunama. Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja stižu na početnu stranu programa, na e-mail i kao sms poruka. Dobijate obaveštenja o novim i izmenjenim propisima, službenim glasilima u kojima su objavljeni, aktuelnoj sudskoj praksi i modelima akata usklađenim sa izmenama zakonodavstva iz onih oblasti prava koje Vi najčešće primenjujete u svakodnevnom radu.

Ovo nije korisnička baza i puko izdvajanje propisa – već naredba programu da Vam prati sve novine vezano za određenu problematiku (propise), što program čini prvom i jedinom interaktivnom pravnom bazom – ne tražite propise i praksu – oni nalaze Vas!!!

3.ADVOKAT LIDER, 2012. god. – Programski paket za kompletno poslovanje advokatske kancelarije. Elektronsko čuvanje i vođenje klijenata sa predmetima i spisima, sa opcijama za evidenciju i praćenje advokatskih honorara, rokova i termina. Singl i mrežna verzija.

Svi podaci vezani za klijente i predmete ostaju isključivo na Vašem računaru i jedino Vama dostupni!

4. ČASOPIS ADVOKATSKA KANCELARIJA, 2014. god.- Prvi stručni časopis, specijalizovan za advokate i druge pravnike, ali i sve one koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima. Sadržaj časopisa čine: komentari i stručna izlaganja istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava o aktuelnim temama, novim zakonima i spornim odlukama sudova, i najaktuelnija sudska praksa kao jedno od najznačajnijih sredstava za rad advokata (i svih onih koji primenjuju propise u praksi). Izlazi jednom mesečno u štampanom obliku.

Ne obrađujemo samo uopštenu tematiku – mi se bavimo prepoznavanjem i rešavanjem problema primene propisa u praksi!

5. KAMATE – Profi Obračun Kamata, 2004. god. – Najpouzdaniji i najkorisniji program za obračunavanje kamate na našem tržištu. Usklađenost sa aktuelnom zakonskom regulativom i preporučenim opcijama čini ga jednostavnim za korišćenje. Sadržajni obračuni sa kompletnim prikazom svih relevantnih podataka koji su korišćeni u toku obračuna priznati su u procesima sudskih veštačenja, kao i u radu javnih preduzeća, privrednih društava, advokaturi…
2018. god. – Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom – najsveobuhvatnije štampano izdanje u vezi sa kamatom ikada u Srbiji, kao priručnik uz program.

Konačno se pojavio program koji ne daje okvirne rezultate informativnog karaktera već sistem koji zadovoljava profesionalne potrebe svih, uključujući i potrebe sudskih veštaka u procesima veštačenja.

6. ADVOKATSKI ROKOVNIK, 2015. god. – Android aplikacija razvijena za specifične potrebe pravnika i advokata. Namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje Ii organizaciju sastanaka + info pravni servis!

U moru mnogih rokovnika, kalendara i sličnih aplikacija pojavila se ona koja ima specijalizovanu namenu!

7. PRAVNI PORTAL, 2010. god. – predstavlja besplatni internet servis koji prati sva aktuelna, pravno-stručna dešavanja u Republici Srbiji. Namenjen je komunikaciji i razmeni mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa i uređen tako da zadovolji potrebe za informisanošću o svim aktuelnostima na polju prava uz garanciju njihove tačnosti i ažurnosti. Iako besplatan, odlično pokazuje naše znanje i umeće da prepoznamo i rešimo konkretne probleme, a u mnogim situacijama i rešenje za konkretan problem čitaoca.

Naš tim stručnjaka

Redakcija je organizovana prema oblastima prava, tako da su članovi redakcije specijalizovani za različite oblasti prava, odnosno za svaku grana prava zadužen je poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Pravni Portal

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari