Naš tim

Kvalitet naših proizvoda je rezultat jedinstvenosti našeg pravnog tima, koji sačinjavaju naša redakcija i stručni saradnici, istaknuti profesori pravnih fakulteta, sudije, advokati, tužioci, sudski veštaci i drugi stručnjaci iz različitih oblasti prava.

Saradnja sa našim stručnim saradnicima se sastoji u zajedničkom izboru sudske prakse koja se unosi u bazu programa „Propis Soft“, pisanju autorskih tekstova za časopis „Advokatska kancelarija“, „Bilten Javnih nabavki“, komentara zakona i drugih propisa objavljenih u drugim štampanih izdanjima, izradi modela akata, konsultovanju u vezi sa svim važnijim unapređenjima naših proizvoda…

Naš tim:

• Dr Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta u Beogradu,
• Prof. Dr Đorđe N. Lopičić,
• Borivoje Gajić – advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu),
• Mr Sretko Janković – sudija Apelacionog suda u Beogradu,
• Dr Dragica Popesku – sudija Apelacionog suda u Beogradu,
• Jasminka Obućina – sudija Privrednog apelacionog suda,
• Mladen Nikolić – sudija Privrednog apelacionog suda,
• Dr Dragan Obradović – sudija Višeg suda u Valjevu,
• Ruža Urošević – sudija Upravnog suda,
• Dr Nedeljko Jovančević – advokat,
• Dr Đorđe Sarapa – advokat,
• Dr Slobodan Gavrilović – advokat,
• Đuro Čepić – advokat,
• Jasmina Milutinović – advokat,
• Zoran Ilić – advokat,
• Maja Gluščević – advokat,
• Milan Ranđelović – advokat,
• Igor Živkovski – advokat,
• Dragoje Andrić – advokat,
• Dejana Spasojević Ivančić – advokat,
• Milan Ranić – advokat,
• Mr Zoran Čukić – advokat,
• Neđo Jovanović – advokat,
• Zorica Tršić – advokat,
• Tupanjac T. Milovan – advokat,
• Maja Laušević – advokat,
• Branislav S. Subotin – advokat,
• Mr Minja Simović – advokat,
• Aleksandar Porubović – advokat,
• Mihailo Pavlović – advokat,
• Ljuba Slijepčević – Pravosudna akademija,
• Dragan U. Kalaba – zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku,
• Vojkan Ilić – stručni saradnik u Prvom OJT u Beogradu,
• Milana Ivanić – viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom sadu,
• Primarijus dr Gavrilo Šćepanović – sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije,
• Svetlana Grujić Marković – savetnik u Privrednom sudu u Beogradu,
• Vladimir Marić – direktor Zavoda za intelektualnu svojinu,
• Jovanka Nikolić – Asocijacija potrošača Srbije,
• Stevan Radunović – Predsednik Udruženja profesionalaca u oblasti javnih nabavki Republike Srbije,
• Branislav Cvetković – član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
• Milan Krstić – ovlašćeni predavač u oblasti javnih nabavki,
• Đorđe Belenzada – pomoćnik direktora RFZO i dugogodišnji član Uprave za javne nabavke,
• Svetlana Ražić – Uprava za javne nabavke,
• Danijela Bokan – Uprava za javne nabavke,
• Jelena Škorić – Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa,
• Biljana Antić – dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja,
• Nikola Aleksić – dipl. prav. redakcija, urednik pravnih izdanja Profi Sistem-a,
• Nenad Jevtić – dipl. prav. redakcija Profi Sistem-a,
• Jelena Petrović – dipl. prav. redakcija Profi Sistem-a,
• Marko Marjanović – dipl. prav. redakcija Profi Sistem-a,
• Mr. prav. Duško Stanković, advokat – stručni savetnik za pravna izdanja Profi Sistem-a,
• Danijela Jokić – dipl. prav. redakcija Profi Sistem-a,
• Miloš Petrović – dipl. prav. redakcija Profi Sistem-a.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari