Search
Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Bilten Javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

„Bilten Javnih nabavki“, broj 16:

Povodom dugo najavljivanih i očekivanih izmena Zakona o javnim nabavkama koje su napokon objavljene, izašao je i 16. broj časopisa, “Bilten Javnih nabavki”, kojim su obrađene sve najbitnije novine koje bi te izmene upravo trebalo da donesu.

Osim teme koja detaljno obrađuje sve novine i daje pregled istih kroz poređenje sa prethodnim zakonskim rešenjem uz osvrt na moguće posledice i primenu, obrađena je i najvažnija novina –“ZELENE NABAVKE” – pa odmah imate i detaljan prikaz ovih ubuduće obaveznih “nabavki” i kako iste primenjivati u praksi. Zatim u drugim kometarima pojašnjavamo “opciju” rezervisanih nabavki koje su zapostavljene a koje bi trebalo više koristiti, dok iz oblasti zaštite prava – sve specifičnosti dopune zahteva za zaštitu prava koje se često zloupotrebljavaju.

U ovom broju časopisa tu su i posebno aktuelni propisi i mišljenja Kancelarije za javne nabavke i pravno shvatanje Republičke komisije. Uz sve to možete pročitati i odgovore redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja uz najzanimljivije stavove Republičke Komisije zauzete u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava, što uz Akcioni plan za 2023. godinu za sprovođenje programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji, potpuno obuhvata i pokriva sve oblasti javnih nabvavki.

SADRŽAJ NOVOG BILTENA:

• Skrećemo pažnju:
Akcioni plan za 2023. godinu za sprovođenje programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

• Tema broja:
Marko Marjanović
Šta će doneti izmene Zakona o javnim nabavkama?

• Komentari:
Stevan Radunović
„ZELENE“ javne nabavke

Nikola Aleksić
Rezervisane javne nabavke

Branislav Cvetković
Dopuštenost dopune zahteva za zaštitu prava

• Aktuelno:
Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki

Mišljenje Kancelarije za javne nabavke

Pravno shvatanje RK

• Ekskluzivno (samo u Biltenu JN): Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava

• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja

Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Godišnja pretplata

6.600

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
  • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
  • I odmah Vam šaljemo primerak specijalnog izdanja na vašu adresu
  • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari