Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Propisi o opštoj bezbednosti
U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.
Provosuđe i pružanje pravne pomoći
U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, sa primenom od god., objavljeni su: Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Vanredne situacije
U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, sa primenom od 21. novembra 2018. god., objavljeni su: Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,
SVE VESTI
Katalog štampanih izdanja
profi sistem - designed by scalateam