Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Paušalno oporezivanje advokata
U „Sl. glasniku RS“, br. 98/2017 objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti koja se primenjuje od 4. novembra 2017. god.
Poboljšanje rada javne uprave
U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017 sa primenom od 27. oktobra 2017. god. objavljeni su: • Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu; • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.
Elektronski dokumenti i identifikacija
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017) primenjuje se od 27. oktobra 2017. god.
SVE VESTI
Za advokaturu
profi sistem - designed by scalateam