Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Minimalna cena rada u 2019. godini
U „Sl. glasniku RS“, br. 69/2018 objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine.
Transplantacija organa, ćelija i tkiva
U „Sl. glasnik RS“, br. 57/2018 sa primenom od 2. avgusta 2018. god. objavljeni su: • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
Uslovi i način ostvarivanja finansijske podrške porodici sa decom
Novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) primenjuje se od 27. jula 2018. god.
SVE VESTI
Katalog štampanih izdanja
profi sistem - designed by scalateam