Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Obrazovanje
U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su: - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Minimalna cena rada za 2018. godinu
U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu koja će iznositi 143,00 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa.
Maksimalni broj zaposlenih u javnom sektoru
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) primenjuje se od 1. jula 2
SVE VESTI
Specijalizovano za advokaturu
profi sistem - designed by scalateam