Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Izmene propisa od ustrojstvu Republike Srbije
U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 28. juna 2018. god. objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.
Rad državne uprave i javnih agencija
U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 1. januara 2019. god. objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama,
Prava nacionalnih manjina
U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 28. juna 2018. god. objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina,
SVE VESTI
Katalog štampanih izdanja
profi sistem - designed by scalateam